Portada Serveis Marques Informes de viabilitat registral

Informes de viabilitat registral

Abans de presentar una sol·licitud de registre de marca és molt recomanable fer un informe previ de viabilitat registral al territori d’interès. La finalitat d’aquest informe és analitzar les possibilitats de registre de la marca tenint en compte, d’una banda, els requisits absoluts previstos en la legislació vigent i, de l’altra, la possible existència de marques anteriors similars que puguin suposar un obstacle per al registre.

A més a més, quan es planteja la sol·licitud d’una marca a escala internacional cal tenir molt presents els complexos aspectes lingüístics o fonètics de cada idioma del territori a protegir, així com la varietat de règims legals que ha de complir un mateix signe que es vulgui protegir en diferents països.

Tot això amb l’objectiu de minimitzar el risc de denegació de la marca, així com el d’infringir altres drets de tercers quan la marca es concedeixi.

Amb el nostre informe de viabilitat, el client disposarà d’una valoració del risc i de la fortalesa jurídica del seu projecte de marca en un moment en què encara hi ha marge de maniobra per prendre les decisions oportunes. Això permet fer els canvis necessaris per aportar seguretat al registre i al seu ús posterior com a marca.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS