Portada Serveis Marques Vigilància de marques

Vigilància de marques

Vigilar les noves sol·licituds de marca que puguin ser idèntiques o similars a una marca ja registrada és tan important com el propi registre. Un cop el client ha iniciat els tràmits de protecció del seu signe distintiu, ha de tenir present també que la defensa de la marca correspon al titular.

A escala internacional, i en la majoria de jurisdiccions del nostre entorn, l’administració competent no realitza cap examen previ d’ofici de marques anteriors, de manera que poden acabar accedint al registre marques similars a d’altres que ja estan registrades.

Això pot generar, tant pel que fa al registre com a l’ús al mercat, un risc de confusió amb altres productes o serveis de tercers i, fins i tot, pot implicar un perjudici per a la reputació o el bon nom de la marca pròpia.

Per tal d’evitar aquest perjudici per al titular de la marca registrada és important poder detectar, en via administrativa i abans que es concedeixin, totes aquelles marques de tercers idèntiques o similars per tal de, si escau, formular la corresponent impugnació administrativa del registre de la nova sol·licitud detectada. Això pot evitar que s’acabin concedint i que s’introdueixin al mercat, alhora que redueix considerablement els costos de les accions a exercir si la marca es detecta més tard.

En la vigilància d’una marca no podem oblidar tampoc les pràctiques deslleials o usos fraudulents en el mercat que impliquen un impacte negatiu en la reputació de signes distintius degudament registrats. Internet i les noves tecnologies han facilitat l’auge d’aquestes pràctiques i, per això, el titular de la marca tampoc no pot descuidar-ne la vigilància en aquests àmbits.

En definitiva, intel·ligència competitiva per millorar la gestió d’un dels actius més valuosos de l’empresa. Una correcta vigilància de la vostra marca és la millor inversió per poder-vos anticipar a les futures accions per defensar-la.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS