Portada Avís legal

Avís legal

El contingut d’aquest correu, així com qualsevol documentació que pugui annexar-se, és confidencial i es dirigeix única i exclusivament al seu destinatari. Si vostè no és el seu destinatari, li sol·licitem que ens ho indiqui i no comuniqui el seu contingut a terceres persones, procedint a la seva destrucció. Les dades personals vinculades a aquest correu respecten les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), sent PONTI & PARTNERS, S.L.P. responsable del tractament. 
 
Complint amb la normativa tractada anteriorment, utilitzarem les dades personals amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats, així com atendre les seves sol·licituds, inclòs l’enviament d’informació que li pugui ser d’interès. D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, PONTI & PARTNERS, S.L.P. l’informa que podrà utilitzar les adreces de correu electrònic que ens faciliti per a gestionar qualsevol mena de comunicació que sigui necessària entre PONTI & PARTNERS, S.L.P. i el destinatari. Podrà, en tot moment, exercir els drets reconeguts al RGPD, aportant un document que acrediti la seva identitat al correu electrònic a rgpd@ponti.pro. Més informació sobre la Política de Protecció de dades en www.ponti.pro, apartat política de privacitat i cookies. 

Condicions Generals de Contractació de Ponti & Partners, SLP, dipositades al Registre Mercantil de Barcelona: https://ponti.pro/documents/Condiciones-Generales-de-Contratacion_Ponti-and-Partners-SLP.pdf.

Què busques?

Patents

La innovació en l’àmbit industrial i tècnic és susceptible de protecció mitjançant les modalitats registrals que tenim a l’abast: patents, models d’utilitat o dissenys industrials.

Descobreix més

Dissenys

El dibuix o model (disseny) industrial es refereix a l’aspecte ornamental o estètic d’un producte.

Descobreix més

Marques

La marca és un dels actius més importants que hi ha darrere de qualsevol activitat industrial o comercial.

Descobreix més

Legal IP

Les diferents modalitats de protecció de propietat industrial constitueixen un complex entramat jurídic que regula els drets i les obligacions dels seus titulars.

Descobreix més

Noves tecnologies

La transformació digital està canviant profundament les regles de la innovació. Fenòmens com la indústria 4.0 i el Big Data estableixen un nou paradigma.

Descobreix més

Protecció de dades

El compliment normatiu de la protecció de dades i les polítiques de privacitat és una de les dimensions de més rellevància de l’economia actual.

Descobreix més

Dominis

Permeten associar el contingut d’un lloc web allotjat en una adreça IP (Internet Protocol) amb una marca o nom comercial d’una manera fàcil i intuïtiva.

Descobreix més

Consultoria

Comptem amb un equip altament qualificat que acompanyen el client en tot moment per assegurar una protecció òptima i eficient dels seus interessos.

Descobreix més

PARTNERS