Portada FAQS

FAQS

Perquè existeixen diferents possibilitats de registre i és necessari valorar-ne la importància i l’interès per trobar la protecció més adequada amb un cost mínim.

El primer pas, per regla general, consisteix a intentar, –a través dels serveis d’un professional–, una solució extrajudicial que posi fi a la conducta infractora. Si no s’arriba a un acord amistós, el següent pas és acudir a la via judicial, normalment per mitjà d’una demanda civil.

És el sistema legal que protegeix el dret que té un autor sobre una obra original (literària, artística o científica). Aquest dret correspon a l’autor pel sol fet de la seva creació i li atribueix la plena disposició i el dret exclusiu de l’explotació de l’obra. És convenient procedir al registre de l’obra al Registre de la Propietat Intel·lectual o fer un dipòsit notarial a fi d’obtenir una prova de l’autoria de l’obra.

Els programes d’ordinador, per regla general, són objecte de propietat intel·lectual. De tota manera, quan el programa està associat a un procediment tècnic, aquest procediment pot ser objecte d’una patent.

La © pot ser utilitzada sense necessitat de cap registre. Significa que l’autor d’una obra, se’n reserva en exclusiva el dret d’explotació. Ha d’anar acompanyada del nom del titular dels drets, així com del lloc i any de divulgació.

Un domini és el nom que serveix per identificar-se a Internet, a una Web o mitjançant una adreça de correu electrònic que incorpori el nostre nom, marca o qualsevol altra denominació pròpia. Hi ha dominis territorials (.es, .eu, .fr…) i dominis genèrics (.com, .net, .cat…).

Només en el cas d’alguns dominis territorials.

La recuperació d’un domini és possible sempre que es prenguin les mesures necessàries. Tanmateix, la implicació de diferents jurisdiccions i autoritats administratives amb competència sobre la matèria requereix un estudi particular de cada cas. El nostre Departament Jurídic us informarà dels diferents procediments per a recuperar el vostre domini.

El registre d’una invenció o d’un signe distintiu ofereix al titular un dret d’exclusiva de fabricació i comercialització del producte, màquina, procediment o signe distintiu

Amb les invencions, el dret d’exclusiva permet recuperar la inversió de l’empresa en R+D.

Es pot obtenir una compensació econòmica per la cessió o transferència del dret d’exclusiva.

El símbol ® s’utilitza per identificar les marques que es troben registrades. El seu ús en cap cas és obligatori però si més no té uns efectes informatius de cara a tercers que sobre aquell signe hi ha drets registrats.

El que s’aplica per a diferenciar uns determinats productes o serveis en el mercat. La marca o nom comercial és un patrimoni més de l’empresa i moltes vegades esdevé el pes actiu més important, condensant tot el prestigi i reputació del seu esforç empresarial.

En primer lloc, és aconsellable fer una investigació, per veure si n’existeix alguna d’idèntica o semblant. En cas que el resultat sigui favorable, ja es pot sol·licitar.

La protecció de la marca sempre és territorial, és a dir, dintre dels límits d’un Estat concret. Si l’empresa té perspectives d’expansió internacional, li interessarà protegir-la no només aquí, sinó també a altres estats on pugui tenir activitat comercial o productiva.

Es poden patentar les característiques tècniques de qualsevol dispositiu, procediment o producte que sigui nou, inventiu i tingui aplicació industrial.

La vida d’un model d’utilitat és de 10 anys, i la d’una patent d’invenció, 20. El model d’utilitat només ha de ser nou a l’Estat espanyol, mentre que la patent d’invenció ha de tenir novetat internacional. El nivell inventiu exigit al model d’utilitat és menor. És aconsellable sol·licitar un model d’utilitat en lloc d’una patent d’invenció quan se sàpiga o se sospiti que l’objecte a protegir ha estat divulgat a nivell internacional, però no a l’Estat espanyol o quan l’objecte a protegir presenti un nivell inventiu menor.

Sí. La cessió del dret de prioritat d’una sol·licitud d’una patent espanyola és especialment indicada en els casos en què es vulgui aconseguir una compensació econòmica i no es vulgui o no interessi dipositar sol·licituds a l’estranger a partir d’una sol·licitud de patent espanyola.

Per protegir una forma nova i singular d’un objecte.

Dibuix industrial i model industrial són les designacions que tenien els dissenys a l’antic Estatut de la Propietat Industrial espanyol. Els dibuixos industrials protegien les formes en dues dimensions i els models industrials les formes en tres dimensions. Els dissenys industrials actuals protegeixen tots dos tipus de formes.

Els dissenys industrials protegeixen la forma i les patents les característiques tècniques.

És una patent sol·licitada segons el Conveni de Patent Europea. Resulta econòmicament favorable quan es vol tenir protecció en més de cinc estats europeus.

És un procediment unificat de tramitació de patents pels estats que han ratificat aquest tractat.

El Conveni de París estableix que el titular d’una patent, model o marca es beneficiï d’un període de temps en el qual tindrà prioritat sobre qualsevol altra persona o empresa, per poder sol·licitar el registre de la seva invenció o la seva marca a països estrangers, conservant la data de sol·licitud original. El període de prioritat és de 12 mesos per a patents i models d’utilitat i de 6 mesos per als dissenys industrials i marques.

És una marca sol·licitada de conformitat amb l’Acord de Madrid i al Protocol a l’Acord de Madrid. En sol·licitar una marca internacional a l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual de Ginebra (OMPI) es poden designar la totalitat o part dels països que composen l’Acord i el seu Protocol. Els estats designats examinen la sol·licitud de marca i poden denegar la protecció en el seu territori.

Durant la vida legal d’una marca internacional es pot ampliar l’àmbit de la seva protecció a la resta d’estats mitjançant una petició a l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.

És un registre de marca unitari per a tot el territori de la UE. Entre seus avantatges cal destacar la simplificació del procés de registre i la possibilitat d’emprendre mesures judicials en defensa de la marca amb efectes a tot el territori comunitari. És l’opció idònia quan es vol protegir una marca a més de 2 estats de la UE.

Un registre que proporciona un dret d’exclusiva en l’àmbit de la UE. Es presenta a l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) amb seu a Alacant. Resulta econòmicament favorable quan es vol tenir protecció en més de dos estats de la UE.

Demanant a la seva persona de contacte de PONTI una clau i una contrasenya, per poder accedir a l’apartat PontiNET des d’aquesta mateixa web. Escrivint la clau i la contrasenya hi trobarà tota la informació dels seus expedients.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS