PONTI IP

EQUIP

Imma Martí

Advocada especialitzada en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Advocada. Llicenciada en Dret per la Universitat de València i té un Màster en Dret i Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic per la mateixa universitat.

És especialista en Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb amplis coneixements en matèria de protecció de dades (LOPDGDD i RGPD). També és experta en l’àmbit de l’assessorament en e-commerce, basat en la redacció de condicions generals de contractació i altra informació legal necessària per a botigues en línia.

És membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València i associada sènior de l’Associació Espanyola de Professionals de la Privacitat (APEP).

Les seves llengües de treball són el castellà, català i anglès.

Publicacions

Martí, Imma (2023): Què canvia amb la modificació de la Llei de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals? 

Membres de