PONTI IP

EQUIP

Menchu Perez

Menchu Pérez

Advocada especialitzada en PI

Advocada. Forma part de PONTI des de 2008. Prèviament va exercir com a advocada de PI en empreses de perfumeria i cosmètica, i de confiteria, així com en agències de marques.

És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB) i té un Màster de Propietat Industrial i Intel·lectual per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). També ha assistit a diferents cursos i seminaris d’especialització en PI.

La seva pràctica inclou l’assessorament en Drets de PI arreu del món, la defensa dels interessos dels nostres clients davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), la European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Oficines estrangeres i Tribunals, tant nacionals com el Tribunal General de la UE a Luxemburg. En concret, la seva pràctica davant de l’OEPM i l’EUIPO comprèn la interposició i contestació d’oposicions, recursos i nul·litats així com la contestació a objeccions. Davant dels Tribunals, recorre decisions de l’OEPM i de l’EUIPO mitjançant la interposició de recursos contenciós-administratius davant dels Tribunals nacionals i anàlegs davant del Tribunal General de la UE.

Tanmateix, dedica gran part del seu temps a resoldre de manera amistosa conflictes relacionats amb Drets de PI arreu del món buscant solucions beneficioses per les parts involucrades.

Gestiona les carteres de Drets de PI de grans clients a nivell mundial oferint un assessorament global.

És membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) i de l’AIPPI.

Les seves llengües de treball són el castellà, el català i l’anglès, i té nocions bàsiques de Francès.

linkedIN

vcard

mperez@ponti.pro

Publicacions

Pérez, Menchu (2024): 1r any de nul·litat i caducitat administratives de signes distintius
Pérez, Menchu (2022): Té un look and feel original? El Trade Dress pot ser la resposta.
Pérez, Menchu (2021): Conseqüències del Brexit per a les marques de la UE.

Membres de