PONTI IP

EQUIP

Mireia Martí

Tècnica superior en Administració i Gestió d’empreses.

Tècnica superior en Administració i Gestió d’empreses.

Proporciona assessorament en matèria de protecció de dades (LOPDGDD i RGPD), realitza funcions tècniques d’implementació i actualització de la informació relativa a la LOPDGDD, i fa un seguiment dels clients per garantir l’actualització de la seva protecció i documentació relacionada.

Les seves llengües de treball són català, castellà i anglès.

Membres de