PONTI IP

NOTÍCIES

26 de març de 2019

Adhesió del Canadà al Sistema de Madrid

El 17 de març de 2019, Canadà va passar a ser el membre número 104 del Sistema de Madrid, amb la qual cosa ara són ja 120 països els integrants. També s’ha adherit a l’Arranjament de Niça i al Tractat de Singapur.

Aquests tres protocols entraran en vigor tres mesos després de la data oficial d’adhesió, és a dir, el 17 de juny de 2019. Aquests Tractats promouen la utilització de marques de productes i serveis a nivell mundial, el que constitueix un estímul per als seus titulars i també per als consumidors.

A partir d’aquesta data, els titulars canadencs de marques podran començar a utilitzar el Sistema de Madrid per protegir les seves marques en els 120 territoris dels estats membres del Sistema presentant una única sol·licitud internacional i abonant una única taxa. Es tracta d’un senzill procediment de designació pel qual les empreses i els titulars de marques estrangers que decideixin comercialitzar els seus productes i serveis al Canadà podran sol·licitar la protecció de les seves marques.

El Sistema de Madrid és un element fonamental per protegir les marques a escala internacional ja que ofereix una solució senzilla pel que fa a la seva tramitació amb un cost sensiblement més baix per als titulars de marques de tot el món.

Canadà també s’ha adherit a l’Arranjament de Niça, convertint-se en la part contractant número 86. Aquest Protocol estableix una classificació unificada de productes i serveis per al registre de les marques, la coneguda com a Classificació de Niça.

En aplicació d’aquest tractat, en els documents i publicacions oficials corresponents al registre de la marca, les oficines de marques dels estats contractants han d’indicar els números corresponents a les classes de la classificació en les quals s’incloguin els productes i serveis que siguin objecte del registre.

Finalment, també a la mateixa data, Canadà s’ha adherit al Tractat de Singapur que harmonitza els procediments administratius de registre de marques entre els seus membres. Amb Canadà ja són 48 el nombre de parts contractants.

Com a dada important, cal dir que és el primer instrument internacional sobre el dret de marques que reconeix explícitament les marques no tradicionals com ara els hologrames, les marques tridimensionals, les olfactives, les de posició, les de moviment i les sonores.

Així doncs, és una molt bona notícia per als titulars de marques que una de les economies més importants a nivell mundial s’hagi incorporat finalment al Sistema de Madrid per al registre internacional de marques.

Membres de