PONTI IP

NOTÍCIES

21 d'abril de 2020

Ajudes Neotec 2020 a nous projectes d’empreses innovadores

Oberta la convocatòria del programa d’ajuts Neotec 2020 del CDTI a nous projectes empresarials, destinats a petites empreses innovadores.

Objecte: finançament de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els que l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Beneficiaris: petites empreses innovadores. Hauran d’estar constituïdes como a màxim en els tres anys anteriors a la data del tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda de la convocatòria

Despeses subvencionables: entre d’altres, les despeses relatives a la sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial

Termini: Del 17 d’abril fins al 30 de juny de 2020

Pressupost: subvencions fins al 70% del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari

Projectes: projectes d’1 o 2 anys de durada. Hauran d’iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2021, i finalitzar el 31 de desembre de 2021, en el cas dels projectes d’un any de durada, o bé el 31 de desembre de 2022, si el projecte té una durada de dos anys.

Criteris d’avaluació: entre d’altres, valoració del pla d’explotació comercial del projecte, amb menció al pla de gestió de la propietat intel·lectual/industrial.

Per a més informació poden consultar la web del CDTI o contactar amb el Departament d’Atenció al Client de Ponti a l’adreça ponti@ponti.pro.

Membres de