Portada Notícies Ajudes Pimes segell d’Excel·lència, nova subvenció del CDTI

Ajudes Pimes segell d’Excel·lència, nova subvenció del CDTI

14 de novembre de 2022

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial ha obert una ajuda per a Pimes de concessió directa que s’encarregarà de finançar als projectes d’R+D de PIMES espanyoles que hagin rebut el Segell d’Excel·lència en el marc de l’instrument “Accelerador” del Consell Europeu d’Innovació del programa “Horitzó Europa”.

La quantia de les ajudes Pimes segell d’Excel·lència es determinarà en funció del cost finançable real del projecte i de la disponibilitat pressupostària, arribant-se a concedir el 70% del pressupost finançable. L’import màxim de l’ajuda no excedirà els 2,5 milions d’euros per beneficiari i per projecte. Per la seva banda, la data màxima per sol·licitar l’ajuda és fins al 22 de novembre a les 12.00 del migdia.

Característiques de l’ajuda per a Pimes

Les activitats subvencionables del projecte d’R+D objecte de les ajudes Pimes segell d’Excel·lència seran les definides com a subvencionables en virtut de les normes del programa “Horitzó Europa”, excloent-se les que vagin més enllà del desenvolupament experimental. Així mateix, les activitats subvencionables en la convocatòria de l’Accelerador són activitats d’R+D (nivell TRL 5 a 8), excloent les activitats que vagin més enllà del desenvolupament experimental.

Els projectes subvencionables podran tenir una durada anual o pluriennal. La data d’inici del projecte haurà de ser posterior a l’1 de juny de 2022 i la seva data límit de finalització haurà de ser el 31 de desembre de 2024. Important destacar també que aquesta ajuda per a Pimes és incompatible, durant el seu període d’execució, amb qualsevol altra ajuda pública d’àmbit europeu, estatal o autonòmic amb idèntics objectius i finalitat.

Per a acabar, només podran considerar-se finançables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l’activitat a finançar i resultin estrictament necessaris, sobre la base de la descripció del projecte aportada en la sol·licitud i en la memòria tècnica del projecte. Pel que respecta als costos subvencionables, entre altres, s’inclouen els costos relacionats amb la sol·licitud de drets de propietat industrial i intel·lectual i altres costos derivats del manteniment d’aquests. S’inclouen, així mateix, les despeses d’ampliació o renovació d’aquelles patents no generades durant el període d’execució del projecte, però directament relacionades amb els desenvolupaments del mateix i necessàries per a mantenir l’avantatge competitiu en l’avanç del projecte finançat.

La unió ORIM-PONTI per al millor assessorament

Gràcies a l’acord de col·laboració entre Ponti & Partners i ORIM Consulting per a la creació d’una oficina de projectes, disposem de totes les eines, coneixements i experiència per oferir la millor assessoria a les empreses sobre els diferents instruments de finançament públic com aquestes ajudes que hem anunciat. Un servei de suport per a l’optimització de les inversions en R+D+i, a través de la utilització dels diferents instruments de finançament i la participació en programes de finançament R+D+I, adaptats a diferents sectors d’activitat. Una excel·lent manera de treure tot el rendiment al teu projecte.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS