PONTI IP

NOTÍCIES

8 d'octubre de 2021

Ajuts per a les pimes espanyoles ICEX LOCALIZA 2021

L’ institut ICEX Espanya Exportació i Inversions ha llançat el programa ICEX LOCALIZA per a donar suport a la implantació i consolidació de les pimes espanyoles en tercers mercats, fora de la Unió Europea, prioritàriament, al Regne Unit, Àsia i països del Mediterrani Sud i Oriental.

Termini de presentació de les sol·licituds:

Des de les 00.00 h del dimarts 21 de setembre fins a les 24 hores del dimecres 20 d’octubre de 2021, únicament fer per via telemàtica.

Requisits:

– Ser una pime

– Comptar amb marca pròpia.

– Presentar un acord viable i de qualitat en el mercat seleccionat, tant per al mercat domèstic com per al de destí d’implantació.

– No tenir deute contret amb ICEX.

– Complir amb l’article 13 de la Llei General de Subvencions que regula els requisits dels beneficiaris, i no trobar-se en situació d’empresa en crisi.

Beneficiaris:

Els projectes presentats poden pertànyer a qualsevol sector d’activitat, podent-se implantar com a filial, sucursal o oficina de representació. No cal que aquestes estiguin constituïdes en el mercat seleccionat en el moment de presentar la sol·licitud, però sí que ha d’existir, tanmateix, justificació documental d’haver iniciat el procés. Per a això, s’exigirà evidència de la seva constitució en el moment de la defensa de les despeses considerades com a susceptibles de suport.

Despeses objecte de l’ajuda:

Entre altres, queden expressament incloses les despeses de defensa jurídica de la marca i homologació: registre de patents i marques exclusivament per al mercat d’implantació i registre de dominis web, defensa de la marca en el mercat objectiu, i homologacions i certificacions dirigides al mercat de destí, així com certificacions i pre-qualificacions davant grans clients en aquest mercat.

Cobertura de la despesa:

La subvenció serà del 50% de les despeses imputables amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari. Cada empresa podrà sol·licitar l’ajuda per a tres projectes com a màxim.

Termini de despeses imputables:

Despeses que hagin estat realitzats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. De manera excepcional, podran ser objecte d’ajuda les despeses prèvies, de constitució i de primer establiment que hagin estat realitzades entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

Per a més informació consultar aquí.

Membres de