PONTI IP

NOTÍCIES

30 de juny de 2021

Ajuts i subvencions per a start-ups tecnològiques i projectes de R + D.

S’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 11 i 21 de juny de 2021, les convocatòries d’ajuts i subvencions destinades a impulsar empreses emergents (start-up) en fase inicial i la realització de projectes d’investigació industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC).

A. Ajuts destinats a impulsar empreses emergents (start-up) en fase inicial (Projecte Start-up Capital).

Termini de presentació de la sol·licitud de subvenció: del 30 de juny al 28 de juliol de 2021 a les 14:00 h.

Beneficiaris:

Start-ups amb ànim de lucre, tecnologia pròpia i establiment a Catalunya que s’hagin constituït, com a mínim, 1 dia abans de la publicació de la convocatòria al DOGC o, com a màxim, 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajuda. Així mateix, han de tenir personalitat jurídica pròpia independent de la dels seus socis i haver rebut un finançament previ total inferior a 250.000 €.

Activitats objecte de subvenció:

Queden expressament incloses les despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, i altres despeses associades a l’execució del pla de negoci.

Termini d’execució del projecte subvencionable:

Per optar a la subvenció, el projecte s’ha d’executar en el període comprès entre la data d’inici de la convocatòria i els 24 mesos posteriors a la data de tancament de la convocatòria, és a dir, fins el 28 de juliol de 2023, sense possibilitat de pròrrogues.

Poden consultar la fitxa informativa completa clicant aquí.

 

B. Línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC).

Termini de presentació de la sol·licitud de subvenció: del 22 de juny al 30 de juliol de 2021 a les 14:00 h.

Beneficiaris:

– Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i que com a mínim tinguin 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

– Desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO, que apareixen en el moment de presentar la sol·licitud al web d’ACCIÓ-TECNIO.

– Els projectes subvencionables han de comportar un salt tecnològic en la tecnologia implicada entre TRL 3 i TRL 7.

Activitats objecte de subvenció:

Entre l’ampli llistat de despeses i actuacions subvencionables destaca la inclusió de les despeses de consultoria i assessorament vinculades al projecte: legal, patentabilitat, vigilància tecnològica i altres similars.

Termini d’execució del projecte subvencionable:

Per a optar a la subvenció, el projecte s’haurà d’iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i haurà de finalitzar com a màxim 3 anys després d’aquesta data, sense possibilitat de pròrrogues.

Poden consultar la fitxa informativa completa clicant aquí.

Per a més informació sobre les activitats objecte de subvenció que s’emmarquen en l’àmbit de la propietat industrial i intel·lectual, pot contactar-nos a través de l’adreça de correu ponti@ponti.pro.

Membres de