Portada Notícies La Cambra de Recursos “en línia” amb les noves Directrius d’Examen de l’EPO

La Cambra de Recursos “en línia” amb les noves Directrius d’Examen de l’EPO

25 de maig de 2022

La recent decisió de la Cambra de Recursos T1444/20 de 28 d’abril de 2022 relativa a les modificacions en la descripció per motius de claredat abans de la concessió de la sol·licitud de patent està “en línia” amb les modificacions introduïdes a les noves Directrius d’ examen de l’Oficina Europea de Patents en vigor des de l’1 de març de 2022.

La decisió T1444/20 cita i està d’acord amb T 1989/19, trobant que les “frases similars a reivindicacions” a la descripció, referenciades com a “realitzacions específiques de la invenció“, no necessiten eliminar-se perquè les reivindicacions compleixin amb l’Article 84 EPC. En una anàlisi més detallada de la Regla 48(1)(c)EPC, fins ara emprada com a fonament jurídic perquè la descripció s’hagi d’adaptar al text de les reivindicacions abans de la seva concessió, la Cambra de Recursos a T1444/20 conclou que la redacció i l’històric d’aquesta regla suggereixen que l’ús restrictiu que es donava no era el de la finalitat prevista. La Cambra està d’acord en aquest sentit amb l’anàlisi proporcionada a la decisió T 1989/18 de 16.12.2021, Motius 9 i 10, [9. (…) La Regla 48 EPC es basa en l’Article 21(6) i la Regla 9 PCT, que disposen que la sol·licitud internacional pot no contenir matèria contrària a la moral o a l’ordre, declaracions despectives o evidentment irrellevants o assumptes innecessaris (… ); 10. (…) Segons el parer de la Cambra de Recursos, però, el propòsit de la Regla 48(1)(c) EPC no pot ser mantenir una memòria descriptiva de patent lliure d’informació i assegurar-se que el contingut es relacioni només “a quina” protecció es busca, per diverses raons].

Així doncs, la decisió recent i les noves Directrius de l’EPO van en la mateixa línia interpretativa tal com revela la modificació a la Part H – Capítol V-2.7Bringing the description into line with amended claims”: “If the applicant does not amend the description as required despite being asked to do so, the examining division’s next action may be to issue a summons to oral proceedings; for the time limit, E-III, 6(iii) applies.

Aquesta modificació es diferencia clarament de l’anterior redactat de les Directrius de l’EPO, on s’havia d’adaptar la descripció perquè les reivindicacions estiguessin recolzades per la descripció (Article 84 EPC). Això sens dubte evitarà que els sol·licitants hagin d’eliminar realitzacions específiques de la invenció quan el seu redactat no sigui idèntic al redactat de les reivindicacions. De nou, els redactors de patents juguen un paper important en la claredat de la redacció d’una sol·licitud de patent a fi que aquesta no es vegi limitada innecessàriament en la concessió.

En conclusió, la jurisprudència recent de la Cambra de Recursos va en la mateixa línia que les noves Directrius de l’EPO, que transfereixen a la Divisió d’Examen i, per tant, als examinadors la decisió de si les realitzacions específiques amb frases similars a les reivindicacions es mantenen a la descripció i, en conseqüència, la seva claredat serà essencial.

Article de Sònia Girona.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS