Portada Notícies Conseqüències del Brexit per a les marques de la UE

Conseqüències del Brexit per a les marques de la UE

6 de juliol de 2021

Com tots sabem, el Regne Unit va deixar de formar part de la Unió Europea el passat 31 de desembre de 2020.

L’1 de gener de 2021 totes les marques de la UE concedides es van clonar automàticament en marques anàlogues al Regne Unit mantenint la data de sol·licitud o prioritat de la UE. Els titulars de marques de la UE en tràmit en aquesta data disposen d’un període de transició de 9 mesos, que expirarà el 30 de setembre de 2021, per decidir si les re-sol·liciten al Regne Unit mantenint la data de sol·licitud o prioritat de la UE.

No obstant, té el BREXIT altres implicacions per a les marques de la UE? La resposta és SÍ i expliquem les principals a continuació.

En cas d’una acció de cancel·lació contra un registre de marca de la UE en tràmit a data 31 de desembre de 2020, el resultat s’aplicarà també al seu clon al Regne Unit. L’única excepció a aquesta norma serà quan la base de la cancel·lació de la marca de la UE no sigui d’aplicació al Regne Unit, per exemple, una prohibició absoluta de registre pel seu significat en un idioma diferent a l’anglès.

Els registres de marca al Regne Unit poden ser cancel·lats per manca d’ús després d’un període ininterromput de 5 anys sense ser utilitzats. No obstant, una gran part de registres de marca de la UE no van estar mai en ús al Regne Unit abans del BREXIT. Per tant, aplicar aquesta norma del “no-ús” al Regne Unit durant 5 anys als clons de registres de marca de la UE comportaria cancel·lacions en massa. Per tal d’evitar-ho, si els 5 anys inclouen algun període de temps anterior a l’1 de gener de 2021, qualsevol ús del registre de marca de la UE comptarà com a ús, dintre o fora del Regne Unit, per al seu clon al Regne Unit.

Les llicències inscrites davant l’EUIPO sobre marques de la UE continuaran tenint efectes al Regne Unit. No obstant, donat que la legislació al Regne Unit no requereix que s’inscriguin per tenir efectes, les llicències no s’inscriuran automàticament als clons al Regne Unit. Els titulars dels clons gaudiran d’un període de transició de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2021 per inscriure al Regne Unit qualsevol llicència ja inscrita davant l’EUIPO.

Abans de l’1 de gener de 2021, l’esgotament de drets de PI a la UE, incloent el Regne Unit, tenia lloc quan un producte original era comercialitzat al mercat de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) pel seu titular o amb el seu consentiment. L’esgotament de drets de PI dintre de la UE significa que els seus titulars no poden evitar les importacions paral·leles, és a dir, distribucions posteriors o re-venda de productes originals dins de l’EEE.

Actualment i des de l’1 de gener de 2021, la comercialització al Regne Unit de productes originals pel seu titular o amb el seu consentiment no suposen l’esgotament de drets dintre de l’EEE. No obstant, la comercialització a l’EEE de productes originals pel seu titular o amb el seu consentiment sí que suposen l’esgotament de drets dintre del Regne Unit.

Aquesta pot ser una solució temporal ja que el Govern del Regne Unit publicarà una consulta formal durant el 2021 sobre esgotament de drets i importacions paral·leles per decidir la seva posició en el futur.

 

Article de Menchu Pérez.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS