Portada Notícies Conseqüències de la manca d’ús de la marca

Conseqüències de la manca d’ús de la marca

5 de maig de 2020

L’última reforma de la normativa de marques del RD 23/2018 va introduir diverses novetats entre les quals destaca de manera molt especial la relativa a l’acreditació de l’ús efectiu de la marca i per tant, les conseqüències negatives per al seu titular en el cas de no acreditar-ho.

Segons indica l’article 39 de la Llei, les conseqüències poden suposar des de la desestimació d’una oposició contra una nova sol·licitud de marca, fins a la declaració de caducitat de la pròpia marca, així com la desestimació d’una sol·licitud de nul·litat d’una marca basada en una marca anterior.

En el desenvolupament d’aquestes modificacions legals, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha implementat recentment el citat requisit de la prova d’ús per a les marques que serveixin de base en els procediments d’oposició a nous registres potencialment perjudicials per al titular de les marques prioritàries.

Durant el procediment d’oposició el sol·licitant de la marca impugnada pot exigir la prova d’ús efectiu en el mercat de la marca base de l’oposició si aquesta porta 5 anys o més registrada. El fet de no poder provar el seu ús implicaria la desestimació de l’oposició i, en conseqüència, la concessió de la marca impugnada.

Per tot això, adquireix encara més importància en aquest nou context el fet que els titulars de marques registrades adoptin la cautela específica per assegurar-se que l’ús que estan realitzant de les marques es correspongui amb els seus registres vigents, i en cas que el logotip o els productes i / o serveis de la seva cobertura hagin experimentat alguna variació substancial respecte al que tenen registrat, actualitzin la seva protecció.

Assegurar una tutela jurídica efectiva dels seus signes distintius va més enllà del dipòsit d’una sol·licitud davant el registre competent. És per això que els emplacem a resoldre qualsevol dubte sobre el que s’ha esmentat i a revisar la situació de les seves marques registrades contactant-nos a l’adreça marques@ponti.pro o mitjançant la seva persona de contacte habitual a PONTI.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS