Portada Notícies Conseqüències per a les marques de la Unió Europea (i Dibuixos i Models Comunitaris) després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

Conseqüències per a les marques de la Unió Europea (i Dibuixos i Models Comunitaris) després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

22 de febrer de 2018

Està previst que el 30 de març de 2019, els tractats de la Unió Europea deixin d’aplicar-respecte al Regne Unit.

L’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), seguint les recomanacions de la Comissió Europea, ha elaborat una llista de preguntes i respostes, a títol únicament informatiu, respecte a la situació en què quedarien les marques de la Unió Europea així com els dibuixos i models comunitaris registrats en el supòsit que el Regne Unit abandonés la Unió Europea sense acord entre les dues parts.

El document publicat aborda nombroses qüestions d’interès per als titulars de marques de la Unió Europea (dibuixos i models comunitaris) entre elles la capacitat per ser titulars de marques de la Unió Europea, l’abast de la protecció de marques de la Unió Europea o el manteniment dels drets conferits per les marques de la Unió Europea.

Entre les qüestions posades de manifest en el document publicat hi ha el fet que en el moment de la sortida, sense acord, del Regne Unit, les marques (i dissenys i models) de la Unió Europea deixaran d’estar protegides en aquell país. Tampoc hi ha cap previsió en els reglaments de que les marques de la UE puguin ser transformades parcialment en marques del Regne Unit.

Així mateix, després de la sortida del Regne Unit, l’ús d’una marca de la UE al Regne Unit no suposaria el compliment del requisit “ús efectiu a la UE” per al manteniment de la marca. Per contra, l’ús anterior a la data de sortida, sí comporta compliment del requisit “ús efectiu a la UE”. No obstant això, la rellevància d’aquest ús anirà decreixent en els anys posteriors a la sortida del Regne Unit de la UE fins a convertir-se en totalment irrellevant 5 anys després de la sortida.

Una altra de les qüestions abordades es refereix a la reivindicació de prioritat o antiguitat de marques del Regne Unit. Es podrà seguir reivindicant la prioritat d’una marca del Regne Unit en sol·licituds de marca en qualsevol país del Conveni de París i també en marques de la Unió Europea. No obstant això, l’antiguitat en marques de la Unió Europea només podrà reivindicar-se en les marques registrades en algun país de la Unió Europea.

En relació amb els dibuixos i models comunitaris s’aplicaran mutatis mutandis les mateixes previsions.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS