Portada Notícies Convocatòria d’ajuts per a projectes de R+D+i en l’àmbit de la indústria connectada 4.0

Convocatòria d’ajuts per a projectes de R+D+i en l’àmbit de la indústria connectada 4.0

16 d'agost de 2021

En el BOE de 5 d’agost de 2021 s’ha publicat l’extracte de l’ordre que exigeix la concessió d’ajudes a projectes d’investigació, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la Indústria Connectada 4.0. (ACTIVA_Financiación), que tenen com a objectiu donar suport a projectes que promoguin la transformació digital de les empreses industrials, complementant així els esforços empresarials destinats a aconseguir la seva evolució cap a l’economia digital.

Beneficiaris: Empreses que no formin part del sector públic, que hagin estat desenvolupant una activitat industrial durant un període d’almenys tres anys fins a la data de finalització del període de sol·licitud.

Termini de presentació: Des de l’endemà a la publicació de la convocatòria fins al 17 d’agost de 2021.

Línies d’actuació:

  1. Activa-PIMES: Projectes realitzats per petites i mitjanes empreses.
  2. Implantacions actives-grans: Projectes realitzats per qualsevol tipus d’empresa.

Tema dels projectes:

  1. Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de la companyia.
  2. Solucions per al tractament avançat de dades.
  3. Solucions d’intel·ligència artificial.
  4. Projectes de simulació industrial
  5. Disseny i fabricació additiva
  6. Projectes de realitat augmentada, realitat virtual i visió per computador.
  7. Robòtica col·laborativa i cognitiva
  8. Sensórica.

Termini d’execució de les despeses finançades: les actuacions finançades s’han de dur a terme des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud fins a un termini màxim de vint-i-quatre mesos des de la data de resolució de la concessió.

Línia activa de pime

Despeses finançades: Aquests inclouen, entre d’altres, els costos de col·laboracions externes exclusivament derivades del projecte, incloses les relacionades amb l’adquisició de patents que contribueixin a la implementació del projecte.

Pressupost màxim de conceptes finançats: 400.000 € per a microempreses i 600.000 € per a empreses mitjanes.

Condicions de préstec: Préstecs reemborsables amb un termini total d’amortització de 5 anys amb 2 anys.

Línia activa-Grans Implementacions

Despeses finançades: Aquests inclouen, entre d’altres, els costos de la investigació contractual, el know-how i les patents adquirides o llicenciades de fonts externes a tota costa. Els costos de col·laboració externa derivats exclusivament del projecte, així com altres despeses ocasionades en l’adquisició de patents que contribueixin a l’execució del projecte, seran a càrrec d’aquest concepte.

Pressupost mínim de partides finançades: 100.000 €

Condicions de préstec: Termini d’amortització de 10 anys amb 3 anys de deficiència per a la línia ACTIVA-Grans implantacions.

Per a més informació consulteu les bases reguladores i la  convocatòria oficial publicada al B.O.E.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS