PONTI IP

NOTÍCIES

14 d'abril de 2021

Cupons a la innovació i estratègia d’ACCIÓ ja disponibles

El 23 de març del 2021 s’han publicat en el DOGC les bases reguladores dels cupons a la innovació i estratègia d’ACCIÓ.

Amb la Resolució EMC/778/2021 de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de 17 de març, s’aproven les bases reguladores dels cupons a la competitivitat empresarial, adreçats a donar suport a la indústria i empresa catalana, nucli central de l’economia i element generador de riquesa i ocupació pel seu caràcter emprenedor i la seva aposta per la internacionalització i la innovació.

Entre els cupons s’inclouen els cupons a la innovació i estratègia amb les següents característiques i requisits:

– Despeses subvencionables: assessorament en la identificació de l’estratègia de propietat industrial i intel·lectual, així com en la redacció i presentació d’una patent, un model d’utilitat o marca. El servei només és subvencionable si ha estat prestat per un proveïdor acreditat per ACCIÓ i PONTI ho és.

– Quantia: Estratègia de propietat industrial i intel·lectual: màxim 4.000€ per a la definició del pla estratègic. Redacció i presentació d’una patent, un model d’utilitat o marca: màxim 2.500€ per la redacció, presentació (taxes incloses).

– Beneficiaris: Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de dos anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

– Termini sol·licitud: 17/06/2021 o fins a esgotar el pressupost.

– Execució: els projectes subvencionats es podran executar entre l’ 1 de gener del 2021 i el 30 de setembre de 2022.

Resolució: les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, un cop efectuades les verificacions corresponents i fins a esgotar el pressupost.

Si desitgen més informació sobre el procés de sol·licitud poden consultar el web d’ACCIÓ i/o contactar-nos a l’adreça ponti@ponti.pro.

Membres de