PONTI IP

NOTÍCIES

23 de juliol de 2020

Cupons a la innovació i estratègia d’ACCIÓ. Sol.licita’ls!

El 16 de juliol de 2020 s’han publicat al DOGC les bases reguladores dels cupons a la innovació i estratègia d’ACCIÓ.

Amb la RESOLUCIÓ EMC/1658/2020 de l’AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA (ACCIO) de 8 de juliol, s’aproven les bases reguladores dels cupons a la competitivitat empresarial, adreçats a donar suport a la indústria i a l’empresa catalanes, nucli central de l’economia i element generador de riquesa i ocupació pel seu caràcter emprenedor, i a la seva aposta per la internacionalització i la innovació.

Entre els cupons subvencionats s’inclouen els cupons d’innovació i estratègia amb les següents característiques i requisits:

– Despeses subvencionables: propietat industrial: assessorament en la identificació de l’estratègia de propietat Industrial i intel·lectual, i de la redacció i presentació d’una patent o un model d’utilitat. Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d’assessorament o implementació per part d’un proveïdor acreditat per ACCIÓ.

– Quantia:

  1. Estratègia de propietat industrial i intel·lectual: màxim 4.000€ per a la definició de l’estratègia de propietat industrial i intel·lectual en forma de pla.
  2. Redacció i presentació d’una patent o un model d’utilitat sempre i quan no superi el cost de l’actuació subvencionada: màxim 2.500€ per la redacció, presentació (taxes incloses).

– Beneficiaris: petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

– Execució:  els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria al DOGC (16/7/2020) i el 30 de novembre de 2021.

– Resolució: les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.

PONTI es assessor acreditat d’ACCIO en la categoria de patents i marques.

Per a més informació sobre el procés de sol·licitud poden consultar el web d’ACCIÓ, del tràmit i/o contactar-nos a l’adreça ponti@ponti.pro.

Membres de