PONTI IP

NOTÍCIES

24 de març de 2022

Deduccions fiscals per impulsar la transformació i la competitivitat de les empreses

Les deduccions fiscals per R+D+i són la principal via de finançament empresarial, en forma d’incentiu fiscal, que va destinada a aquelles empreses que estan invertint en R+D+i, tant pel que fa al desenvolupament d’un nou producte, procés com servei.

Els projectes i activitats que són susceptibles de generar deducció fiscal són:

  • Disseny i desenvolupament de nous productes
  • Desenvolupament d’eines programari
  • Millora dels processos productius i incorporació de nova tecnologia
  • Mostraris tèxtils, calçat, moble, entre d’altres.

Aquest incentiu fiscal és aplicable sobre l’impost de societats, que permet generar una deducció de fins al 59% de les despeses en R+D (fins a un 42% de les despeses dels projectes d’R+D, i un 17% addicional del cost del personal dedicat en exclusiva a activitats de R+D), i un 12% per a aquells projectes qualificats com a Innovació Tecnològica.

Les deduccions fiscals són un instrument d’aplicació lliure (orientat a les diferents àrees de coneixement i volums de despesa), general (per a tota tipologia d’empreses i activitats econòmiques) i no estan sotmeses a concurrència competitiva. A més, les deduccions fiscals per R+D+i són compatibles amb altres instruments de finançament públic, com ara subvencions i préstecs tous, i les bonificacions per personal investigador en el cas de pimes innovadores.

A l’Oficina de projectes ORIM PONTI oferim assessorament i acompanyament en la tramitació d’aquests instruments. Per a més informació, contacti’ns a ponti@ponti.pro o telefònicament al 934 874 936.

Membres de