Portada Notícies E-Commerce i la protecció del negoci mitjançant el registre de marca

E-Commerce i la protecció del negoci mitjançant el registre de marca

5 de juny de 2020

Els experts en màrqueting en línia han determinat que les vendes efectuades a través de comerç electrònic s’han disparat entre un 20% i un 50% durant el confinament per COVID-19.

És important ressaltar que la pandèmia ha provocat una acceleració de la transformació digital, ergo tots els processos de digitalització inclosa la venda en línia es veuran afectats positivament cap a un nou paradigma.

S’estima que gran part d’aquest increment de vendes en línia es mantindrà a llarg termini, de manera que el comerç electrònic es convertirà en una part estructural de qualsevol negoci, en detriment del comerç convencional (offline).

No cal esmentar que les vendes per comerç electrònic eliminen qualsevol tipus de fronteres, de manera que entren en joc nous players. En aquest sentit, l’empresari o emprenedor, és coneixedor que el canal en línia àmplia el target de clients respecte al comerç offline.

Per això, és convenient advertir que els drets de marca es poden veure afectats en una triple vessant.

En primer lloc, el fet d’oferir productes o serveis fora del país on es tingui la titularitat d’una marca pot portar a cometre infraccions de marca de tercers.

En segon lloc, és important remarcar que la protecció d’un signe distintiu, s’adquireix amb el registre. És a dir, si no es té degudament registrada una marca en aquells països on s’estigui comercialitzant el producte o servei, tampoc s’estarà facultat per evitar que tercers, sense el degut consentiment, puguin oferir un producte o servei idèntic, sota una denominació idèntica o altament similar.

En el pitjor escenari, un tercer podria avançar-se i registrar la marca, passant a tenir drets prioritaris i podent impedir les vendes en aquest país si no es pogués demostrar que es tracta d’un registre de marca fraudulent.

El registre d’una marca, confereix al seu titular el dret a impedir que un tercer pugui utilitzar un signe idèntic o similar en el mercat, per a productes i serveis idèntics o similars.

Tenir la titularitat d’una marca, suposa un fet diferencial i de valor per a l’empresa i els seus productes, sobretot tenint en compte la importància del e-commerce en l’actualitat, ja que segons totes les previsions, passarà a ser un canal clau o la pedra angular per a la maximització de beneficis econòmics.

Nosaltres oferim el servei d’investigacions preliminars que ajuden al client a prendre la millor decisió a l’hora d’ampliar el seu canal en línia, a través d’informes de viabilitat de registre de marca (en tots aquells països on es tingui un interès comercial), així com en la gestió de dominis web. Remarcar, que aquests informes de viabilitat ajuden a descartar marques anteriors.

Així mateix, es contribueix a escollir la millor estratègia per al negoci, ja sigui mitjançant la recomanació d’una sol·licitud de marca, en cas d’obtenir un informe favorable, o bé suggerint un renaming parcial o total del signe, per tal de mitigar aquells obstacles que impedirien l’obtenció del signe distintiu.

El procés conclou amb l’obtenció del registre de la marca, amb el consegüent benefici per al seu titular, i. e. poder utilitzar el signe de manera exclusiva al mercat.

En relació amb l’anterior, destacar que cal tenir la marca registrada a aquells mercats on s’ofereixen productes i serveis identificats amb aquesta.

Article de Xavier Badia.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS