Portada Notícies Efectes del BREXIT sobre l’àmbit de la propietat industrial

Efectes del BREXIT sobre l’àmbit de la propietat industrial

20 d'octubre de 2020

En previsió del desplegament dels efectes del BREXIT sobre l’àmbit de la propietat industrial, els informem que a partir de l’1 de gener de 2021 les marques de la UE i els dissenys comunitaris registrats deixaran de tenir cobertura al Regne Unit.

No obstant això i amb independència d’un acord polític de sortida d’última hora, l’Oficina de Propietat Intel·lectual del Regne Unit (UKIPO) ja havia avançat que implementarà un seguit de mesures transitòries per donar continuïtat als registres comunitaris en aquest país a partir de l’esmentada data.

En particular, aquests registres seran objecte d’una duplicació automàtica en registres nacionals del Regne Unit, en la modalitat que pertoqui, marca o disseny, sense que els seus titulars hagin d’abonar cap taxa específica de tramitació o conversió. Els expedients que es trobin en situació de tràmit (pendents de concessió) no es beneficiaran d’aquesta previsió, però s’habilitarà un període de 9 mesos per sol·licitar-los de nou, mantenint la data de prioritat de l’expedient anàleg de la UE.

Una mesura complementària que recomanem a tots els titulars d’expedients de la UE és la d’actualitzar, si s’escau, les dades de titularitat registral del seus expedients, als efectes de que la duplicació ja es dugui a terme amb les dades correctes.

Els acords de coexistència, llicència d’ús o càrregues que constin sobre els expedients de la UE continuaran tenint efectes sobre els registres del Regne Unit. Si aquests negocis han estat objecte d’inscripció registral davant l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la UE (EUIPO) s’haurà de tramitar també la seva inscripció davant la UKIPO perquè consti el reflex registral pertinent.

Durant les properes setmanes els anirem informant de manera més segmentada de les actuacions que durem a terme per assegurar la correcta gestió dels seus interessos de propietat industrial al Regne Unit. Igualment, els emplacem a contactar-nos a l’adreça ponti@ponti.pro o al telèfon +34 934 874 936, així com a seguir les actualitzacions de la nostra web, Twitter i LinkedIN.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS