PONTI IP

NOTÍCIES

17 d'abril de 2018

Estratègia de propietat industrial i comerç electrònic

La demanda de tot tipus de productes de consum d’origen europeu, especialment els relacionats amb la moda, el disseny i el luxe en general situa a plataformes de comerç electrònic com Alibaba, Tmall o Amazon, com un nou eix en les estratègies comercials de milers de pimes.

Així, i juntament amb les adequades estratègies de màrqueting dirigides a posicionar els productes en llocs de màxima visibilitat per a milions de potencials compradors, les empreses usuàries d’aquestes plataformes han de tenir en compte i complir amb les cada vegada més exigents polítiques de respecte pels drets de propietat industrial promogudes des d’aquests marketplaces electrònics.

Per garantir tant l’autenticitat com l’exclusivitat dels productes oferts a través d’aquests canals, cal certificar la titularitat dels drets de marca o disseny associats als productes oferts. Al seu torn, aquestes plataformes ofereixen als titulars legítims mecanismes avançats basats en intel·ligència artificial per identificar productes falsos i retirar-los immediatament, o evitar l’ús il·lícit dels anomenats adwords que incloguin marques comercials de tercers.

Membres de