PONTI IP

NOTÍCIES

8 d'abril de 2019

Estudi de l’OEP sobre l’activitat de les patents en tecnologia quàntica

La Unió Europea va llançar el seu programa “Quantum Technology (QT) Flagship” de mil millons d’euros a finals d’octubre de 2018. En la propera dècada, el programa proporcionarà fons per donar suport a la innovació en QT, treure-la del laboratori i portar-la al mercat.

A l’esdeveniment de llançament, segons s’indica en l’edició més recent (Març de 2019) de la publicació de l’OEP (Oficina Europea de Patents) “Patent Information News“, l’OEP va presentar un estudi sobre l’activitat global de patents en QT. L’OEP va limitar la seva anàlisi al “QT de segona generació”, que pot definir-se com la manipulació de sistemes físics a nivell quàntic que involucra fenòmens com l’entrellaçament i la superposició, amb fins pràctics, industrialment rellevants i comercialment viables.

La investigació de patents es va limitar a la metrologia i la detecció quàntica (QMS: “Quantum Metrology and Sensing“), que comprèn cinc subcategories: detecció per gravitació, rotació i acceleració (QGRA: “Quantum Gravitation, Rotation and Accelerating Sensing“), detecció de camp magnètic (QMag: “Quantum Magnetic field sensing“), adquisició d’imatges quàntiques (QIm: “Quantum Imaging“), detecció química (QChem: “Quantum Chemical Detection“) i mesurament de temps (QTime: “Quantum Time Measurement “).

L’estudi va revelar un augment del 2.000 % en el nombre d’invencions per a les quals es van publicar sol·licituds de patent a tot el món durant el període 2000-2017. No obstant això, la QT de segona generació tot just està emergint, de manera que el conjunt de dades complet contenia menys de 400 invencions descrites en aproximadament 600 sol·licituds de patents, basades en famílies de patents simples.

En termes de geografia nacional, els tres principals països d’origen de les sol·licituds de patent publicades són, en ordre decreixent de magnitud: Xina, Estats Units i Europa.

Un desglossament de les sol·licituds de patent en les cinc subcategories esmentades anteriorment revela que els principals sol·licitants de patents en QGRA són el govern xinès, les institucions de recerca i les universitats. En QTime, els principals sol·licitants són indústries japoneses, mentre que a QMag, la indústria d’EE. UU. presenta el major nombre de sol·licituds. En QChem, les universitats xineses estan a l’avantguarda, mentre que la indústria alemanya encapçala QIm.

Des de 2010, les tecnologies més noves en termes de sol·licituds de patents publicades han estat QChem i QGRA.

L’anàlisi de l’OEP va revelar xarxes de col·laboració que es tradueixen en sol·licituds de patent conjuntes entre dues o més organitzacions.

L’estudi també va mostrar evidència d’influències internacionals, com ho demostren les sol·licituds de patent que se citen entre si.

En definitiva, l’activitat de patents en QMS està en augment. Els resultats preliminars de l’anàlisi realitzada per l’OEP suggereixen que la majoria de les sol · licituds de patent són relatives a QGRA i QChem. Els sol·licitants de patent tendeixen a ser actius en un sol camp de la tècnica. La majoria de les patents publicades en QMS tenen el seu origen a la Xina, els Estats Units i Europa.

 

Article de Joaquim Ferrer.

Membres de