Portada Notícies Com evitar la cancel·lació de les seves marques per manca d’us

Com evitar la cancel·lació de les seves marques per manca d’us

4 de febrer de 2019

PONTI recomana als titulars de marques i signes distintius actualitzar els seus registres per tal d’evitar la seva cancel·lació per falta d’ús si es troben en alguna de les següents circumstàncies:

1 . – En cas que les marques siguin utilitzades per identificar productes i/o serveis diferents dels que van ser registrats inicialment.

2 . – En cas que les seves marques hagin sofert variacions en el disseny dels seus logotips respecte al registre original.

La normativa vigent, a nivell nacional i internacional, preveu que quan es donin aquestes circumstàncies de manera ininterrompuda en el termini de cinc anys, pot produir-se la caducitat per falta d’ús, en el cas que un competidor o tercer afectat insti l’acció judicial de cancel·lació pertinent.

Addicionalment, la modificació de la llei de marques introduïda el passat 14 de gener, encara que subjecte al definitiu desenvolupament reglamentari, preveu la introducció, en els procediments d’impugnació de noves sol·licituds de marca, del mecanisme de la prova d’us efectiu per part del titular de la marca més antiga en el període dels 5 anys immediatament anteriors.

En relació amb la seva titularitat, els recordem que també s’han d’inscriure puntualment els canvis de nom, denominació social o transferència que afectin al titular perquè el propietari de la marca pugui exercir els drets que li corresponen legalment.

L’adequació de la situació registral a l’ activitat empresarial real és fonamental per a la defensa dels seus drets de marca.

Si tenen qualsevol dubte sobre les circumstàncies actuals i els possibles efectes sobre la seva marca, poden posar-se en contacte amb el nostre departament d’ atenció al client al telèfon 934874936 o a l’adreça ponti@ponti.pro.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS