PONTI IP

NOTÍCIES

29 de juny de 2020

Finançament: ampliació crèdits favorables del fons FEDER per a PIMES

El passat 8 de maig es va publicar al DOGC la normativa sobre l’ampliació dels fons FEDER de crèdits favorables per a Pimes, que preveu les patents entre les despeses elegibles.

L’anunci inclou l’ampliació del pla operatiu FEDER 2014-2020 a Catalunya gestionat per l’ Institut Català de Finances, com a resposta a la manca de liquidesa de les petites i mitjanes empreses afectades per la crisi de la Covid-19.

Aquesta línia d’actuació prioritza la inversió de recolzament de la capacitat de les Pimes per créixer en mercats regionals, nacionals i internacionals, així com en processos d’innovació.

–              Termini: 30 de setembre de 2020 (o fins esgotar l’import de l’ajut)

–              Despeses elegibles: entre d’altres, les patents en el marc de la realització de nous projectes.

–              Empreses destinatàries: petites i mitjanes empreses

–              Imports:  màxim: 2.500.000 € (Sublínia COVID-19: 2.000.000€). Mínim: 100.000 € (Sublínia COVID-19: 250.000€)

Per a més informació sobre el procés de sol·licitud poden contactar-nos a l’adreça ponti@ponti.pro o consultar l’anunci de la normativa al DOGC.

Membres de