PONTI IP

NOTÍCIES

26 de gener de 2023

El Fons per a Pimes de la EUIPO 2023 ja està disponible

L’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) posa un any més, a iniciativa de la Comissió Europea, el Fons per a Pimes “Idees Powered for business” a la disposició de les petites i mitjanes empreses (pimes). Un programa de subvencions dissenyat per ajudar-les a protegir els seus drets de propietat industrial, i en particular, les seves marques i dissenys industrials. 

El pressupost total disponible s’estima en 25 milions d’euros. El termini per optar a la concessió d’aquestes ajudes és del 23 de gener al 8 de desembre de 2023. Els fons s’aniran assignant per ordre d’arribada de les sol·licituds, fins que s’esgotin. 

Protecció de marques, dibuixos i models (BONO 2) 

Les pimes que activin aquest bo podran gaudir de fins a 1000 euros de subvenció, sent aquest el límit màxim per beneficiari. Per a aquells registres que es limitin a l’àmbit de la Unió Europea (sigui per la via nacional o regional), les pimes podran sol·licitar un reemborsament del 75% de les taxes oficials corresponents al registre de marques, dibuixos i models. Mentre que, per a la protecció d’aquestes modalitats fora de la UE, el reemborsament serà de fins a un 50% de les taxes. 

Com funciona? 

A l’hora de poder utilitzar el bo, serà essencial seguir l’ordre seqüencial indicat, ja que els efectes dels bons no són retroactius. Això és que les taxes relatives a les sol·licituds presentades abans de rebre el bo no podran ser reemborsades. Així doncs, abans de dipositar cap sol·licitud de marca o disseny industrial davant l’Oficina corresponent, s’haurà de tramitar la subvenció. Només quan s’hagi notificat la seva concessió, llavors sí, podrà presentar-se la sol·licitud de registre. Una vegada sol·licitada la marca o disseny, el beneficiari podrà procedir a demanar el reemborsament de l’import subvencionat. 

PONTI & PARTNERS oferim els nostres serveis per facilitar aquesta tasca a les pimes interessades, tramitant aquesta ajuda en el seu nom. Segueixi’ns en els nostres perfils de xarxes socials i l’informarem sobre l’estat en temps real dels bons en qüestió, així com d’altres instruments de finançament útils per a les empreses. 

Si necessita que li ampliem informació sobre aquest tema, contacti amb nosaltres. 

Membres de