PONTI IP

NOTÍCIES

28 de febrer de 2023

He de protegir la marca de la meva start-up?

Quan es constitueix una start-up existeixen desenes de fronts als quals parar atenció. Això provoca que, a vegades, es deixi de banda un aspecte que a mig termini es converteix en essencial: l’estratègia de protecció de l’essència innovadora de l’empresa. Quan parlem d’aquesta essència, ens referim a intangibles de propietat intel·lectual bàsics com la marca, els secrets empresarials, els dissenys o les patents. 

Si ens centrem en la marca, parlem del signe distintiu per excel·lència, el que identifica i condensa l’esforç empresarial per diferenciar-se de la competència. Blindar una marca amb una correcta protecció resulta especialment important per a les start-ups pel fet que són un perfil d’empresa particularment sensible a aconseguir un bon posicionament de marca i a les garanties que els possibles inversors solen exigir. No obstant això, com no és obligatori registrar la marca per poder usar-la, el tràmit del registre queda posposat, en moltes ocasions, a una fase posterior, que a vegades ni arriba. Quan això succeeix, difícilment es considera el fet que només mitjançant el registre s’atorga al titular el dret exclusiu d’ús i la prohibició a tercers de fer-ho. 

Molt més que protegir un nom 

Registrant una marca no només protegim el nom del negoci contra tercers. La marca com a actiu intangible també té un valor patrimonial que, en un moment donat, podria ser cedida o donada en garantia. És a dir, registrar la marca i tenir un control sobre el seu ús no és únicament una manera de defensar-se o evitar conflictes, sinó que suposa una inversió en un actiu que pot monetitzar-se. A més, l’actual Llei de Marques permet moltes opcions a l’hora de registrar una marca, perquè és possible incloure una gran varietat de signes, des de sons, patrons a moviments. 

És també important tenir en compte l’àmbit d’actuació que tindrà l’empresa, perquè l’estratègia de protecció per a la marca variarà segons les zones geogràfiques on es trobi. 

I dins de l’estratègia de protecció, també entra la vigilància de la marca una vegada s’ha registrat. La defensa d’un signe registrat depèn del seu titular, qui té el deure de monitorar que no es registren marques idèntiques o similars a la seva en el seu mercat principal i, si escau, prendre les accions que calguin. Encara que pot semblar que és un fet que no passa sovint, la realitat indica que és una mica més habitual del que molts desitjarien. Sense anar més lluny, és un conflicte amb el qual s’ha trobat Rolex recentment enfront d’Oyster & Pop, a qui demana canviar tota la marca perquè el seu nom s’assembla molt al d’un dels seus productes: l’Oyster Perpetual. 

A PONTI & PARTNERS presentem assessorament a les start-ups i empreses emergents que es preocupen pels seus actius intangibles i participem de l’estratègia de protecció de la seva innovació. 

PONTI & PARTNERS EmpathyForInnovation. T’ajudem? 

Membres de