Portada Notícies Jornada «La propietat industrial als Hubs Globals d’Innovació»

Jornada “La propietat industrial als Hubs Globals d’Innovació”

5 de juliol de 2018

El passat dia 22 de juny de 2018, PONTI va organitzar la jornada “La propietat industrial als Hubs Globals d’Innovació a l’espai de mVentures del Barcelona Tech City, amb l’assistència de nombrosos representants de centres públics d’investigació, centres tecnològics, oficines de transferència d’universitats, start ups, i empreses de base tecnològica.

Barcelona Tech City representa l’ecosistema d’innovació digital i de base tecnològica de Barcelona i ha estat destacat recentment per la revista Forbes, com un dels centres d’emprenedoria més prometedors a nivell mundial.

No obstant això, Barcelona i el seu ecosistema no figuren en les posicions capdavanteres, respecte a altres clústers internacionals d’innovació, en els rànquings de sol·licituds de patents.

Mitjançant aquesta (primera) jornada i amb la ubicació d’un espai permanent al Barcelona Tech City, Ponti vol col·laborar amb l’entorn local d’innovació perquè aquest incorpori la gestió de la propietat industrial en la seva estratègia d’arribada a mercat de productes i serveis innovadors, i com a factor d’atracció d’inversió.

La jornada, que va ser inaugurada per Joan Salvà, Soci Director de Ponti, va comptar amb ponents de referència de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, l’Oficina Europea de Patents, Inkemia IUCT Group i d’IAM Magazine. Per part de PONTI, els nostres companys Joaquín Ferrer, Agent Europeu de Patents, i Josep Mª Pujals, responsable del desenvolupament de negoci, van participar a les ponències.

Mònica Castilla Baylos, Cap de l’Àrea de Difusió, Comunicació i Relacions amb l’Empresa de l’OEPM, va destacar que els actius de propietat industrial representen el 80-90 % del valor d’una organització, sent essencial protegir-los per preservar el seu paper estratègic. Per a això, va subratllar el paper fonamental que exerceix l’OEPM mitjançant el Pla Estratègic 2017-2020, en el qual prenen rellevància els convenis de col·laboració amb les CCAA, la internacionalització mitjançant acords amb les diferents oficines de propietat industrial de tercers països i internacionals, el paper de la PI com a font d’informació o la posada en marxa de la nova llei de patents. Download Slide.

Alberto Casado, Vicepresident de l’Oficina Europea de Patents, va posar en relleu el paper de la segona major organització intergovernamental a Europa i que estén el seu àmbit d’actuació a diversos països d’Àsia o Àfrica mitjançant nous acords de col·laboració.

Segons Alberto Casado, Estats Units és el major usuari del Sistema de la Patent Europea (si bé una empresa xinesa, Huawei, va liderar l’any 2017 el rànquing de sol·licituds de patents), seguit d’Alemanya i Japó. En relació amb els àmbits tecnològics en els quals es sol·liciten més patents va destacar les tecnologies mèdiques, digitals i ordinadors. Al 2017, del total de sol·licituds de patents europees, el 24 % van ser presentades per PIMES i un 43 % contenien algun element de programari. Va destacar que en l’enquesta anual de la revista IAM magazine, l’EPO és considerada l’oficina de major qualitat pels usuaris. Download Slide.

Ángeles Molina, responsable de PI de Inkemia Group, PIME d’alta tecnologia que cotitza al MAB, va descriure el paper decisiu de la propietat industrial a la creació de valor i el creixement de l’empresa des del seu naixement, ara fa 21 anys. Segons Ángeles Molina, l’estratègia de propietat industrial ha estat clau en el procés d’internacionalització de l’empresa i en la transferència amb èxit al mercat de nous productes i serveis, bé mitjançant la llicència de la seva propietat industrial o mitjançant la creació de noves spin offs, com Plasmia Biotech o Myogem. Download Slide.

Joff Wild, Editor en cap de la revista IAM Magazine, ha explicat que un hub global d’innovació ha d’assumir com a pròpia l’estratègia de protecció de la propietat industrial enfront de la de la seva divulgació o publicació acadèmica per poder capturar el valor de les seves innovacions. Per a això, Barcelona i els diferents actors han d’entendre els actius de propietat industrial com una inversió estratègica més que com un cost. Download Slide.

Joaquín Ferrer, Agent de Patents Europees de Ponti, va descriure els escenaris en els quals les invencions que implementen un programari poden ser patentables si estan proveïdes d’un efecte tècnic, destacant la major certesa i guia que ofereix en aquest àmbit l’Oficina Europea de Patents, en relació amb altres oficines de patents. Download Slide.

Per la seva banda, Josep M. Pujals, Responsable del Desenvolupament de Negoci de Ponti, va destacar la importància que les start ups de base tecnològica incorporin en la seva estratègia la gestió de la propietat industrial com a factor d’èxit per a la introducció de nous productes i serveis en els mercats, en el context de les cadenes globals de valor i les tecnologies de la informació. Download Slide.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS