PONTI IP

NOTÍCIES

2 de novembre de 2023

La mediació com a mitjà de resolució alternativa de conflictes a la propietat industrial

La mediació és un procés en el qual les parts en un conflicte intenten arribar a un acord amb l’ajuda d’un tercer neutral i sense recórrer als litigis tradicionals. És un procés estructurat, voluntari, confidencial i flexible que cada vegada s’utilitza amb més èxit per a resoldre tota mena de disputes. 

Al contrari que en un arbitratge, on l’àrbitre ha de decidir les qüestions que se sotmetin al seu coneixement, el mediador té un paper diferent. La seva funció és acostar a les parts, sent aquestes les que proposen, decideixen i acorden. És a dir, no resolt el problema, però jugar un paper fonamental per arribar a fer-ho.  

Mediació en la propietat industrial 

En l’àmbit de la PI la mediació suposa la resolució de controvèrsies d’una forma més eficient i es pot fer ús d’ella tant en estadis primerencs de la disputa com en conflictes ja molt arrelats i complexos de resoldre. Proporciona una major agilitat i cerca de solucions en conflictes en els quals les parts pertanyen a jurisdiccions diferents, ja que dona opció a solucions més flexibles, imaginatives i econòmiques que seran molt més fàcils de complir per les parts, ja que han estat suggerides per aquestes. Això és fonamental en el nostre sector, on les disputes transfrontereres que necessiten solucions globals són nombroses. 

Moltes legislacions del nostre entorn han incorporat ja la mediació com a pas previ obligatori en el seu sistema d’accés a la justícia. A Espanya s’espera encara que el legislador creï el marc legislatiu adequat per al seu desenvolupament, per la qual cosa és necessari que es recuperi el projecte de llei de mesures d’eficiència processal, que va decaure recentment després de la convocatòria de les eleccions del 23J i que dotaria de més visibilitat als Mitjans Alternatius de Solució de Conflictes (MASC/ADR en anglès) i, per tant, a la mateixa mediació, en convertir-la en element previ obligatori abans d’interposar la demanda en la via civil. 

En conclusió, es tracta d’un procés en el qual es reactiva la comunicació entre les parts ajudant a mantenir relacions comercials més sanes amb resultats més beneficiosos per a les parts. 

PONTI & PARTNERS compta amb professionals oficialment acreditats com a mediadors i que disposen de l’experiència i coneixements necessaris per a trobar la millor solució negociada entre totes les parts. Si necessiteu assessorament, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol dels nostres mitjans de contacte

Article d’Imma Miralles.

Membres de