PONTI IP

NOTÍCIES

6 de maig de 2019

Publicació del RD 36/2019 que modifica el Reglament de la Llei de Marques

El Reglament completa els aspectes procedimentals de la transposició de la Directiva (UE) 2015/2436 que va resultar en la modificació de la vigent Llei de Marques al gener d’aquest any. Alguns d’aquests canvis s’implementaran de manera progressiva en els pròxims mesos o anys, segons el cas, tal com apuntàvem en la nostra publicació anterior de desembre de 2018.

Entre les principals novetats, la que tindrà sens dubte una incidència més immediata sobre els usuaris del sistema de marques espanyol serà la possibilitat de sol·licitar la prova d’ús de les marques de base en un procediment d’oposició. L’ús passa doncs a considerar-se una variable més per mantenir la plena efectivitat del dret d’exclusiva que prové d’un registre de marca. No obstant això, la Disposició Transitòria Primera del Reglament estableix l’aplicació d’aquesta provisió als procediments iniciats a partir de la seva entrada en vigor, per la qual cosa es disposarà encara d’uns mesos perquè els diferents actors en els procediments davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques puguin adaptar les seves pràctiques.

Amb la transposició de la Directiva, Espanya reforça el seu sistema de defensa de propietat industrial, que d’aquesta manera s’alinea en un major grau encara si cap amb el d’altres països de la UE i amb el de la Marca de la Unió Europea.

Membres de