Portada Notícies Market success for inventions. La comercialització de patents per PIMES

Market success for inventions. La comercialització de patents per PIMES

10 de març de 2020

Un recent estudi de l’Oficina Europea de Patents posa de relleu que les PIMES europees innovadores no només fan servir les patents per protegir les seves invencions més valuoses, sinó que també ho fan per créixer a nous mercats i augmentar els seus marges comercials.

L’estudi, que analitza patents europees sol·licitades entre 2008 i 2018 per 1.140 pimes europees de diversos perfils i de diferents sectors, demostra que dos terços de les patents d’aquestes empreses són explotades comercialment i que la meitat ho són en col·laboració amb un soci extern mitjançant un acord de llicència, acords de cooperació o mitjançant la creació d’una nova empresa o spin-off.

Així, entre les raons esgrimides per les pimes analitzades per teixir aliances amb socis externs a través de les patents, es troben:

  1. Incrementar els beneficis
  2. Accedir a nous mercats
  3. Innovació col·laborativa
  4. Externalitzar producció
  5. Acords sobre infracció de propietat industrial

Gairebé en la meitat dels casos, el col·laborador és una empresa d’un altre país europeu.

D’entre els reptes a què s’enfronten les pimes europees innovadores per establir col·laboracions internacionals, l’estudi destaca l’escassa o limitada disponibilitat de coneixements sobre propietat industrial, així com la manca de recursos i contactes comercials fora de les seves fronteres.

Finalment, l’estudi destaca també l’ús de les patents per atreure inversions.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS