PONTI IP

NOTÍCIES

30 de juliol de 2021

Els “NFT” i la seva relació amb la propietat intel·lectual

Un dels temes que ha estat en auge en aquest 2021 és, sense dubte, el dels NFT (o Non Fungible Tokens) i la seva aplicació a l’anomenat “criptoart“. Els NFT són els segells o certificats digitals que acrediten la propietat de la còpia única d’un actiu digital. Aquest caràcter únic o limitat és el que li atorga cert valor (que en alguns casos ha arribat a assolir quantitats desorbitades), igual que passa amb les obres materials col·leccionables -com els segells o les obres d’art- però en format digital, com podria ser una col·lecció de cromos digitals de la NBA o una obra d’art digital- bé perquè l’obra s’hagi creat digitalment des del seu origen, o perquè s’hagi digitalitzat posteriorment.

Els certificats digitals (NFT) s’emmagatzemen a través de la tecnologia de cadena de blocs oblockchain” i, per això, totes les transaccions que es facin amb ells gaudeixen d’una garantia d’inalterabilitat, immutabilitat i traçabilitat.

Així doncs, un actiu representat per NFT pot ser un actiu immaterial objecte de protecció de drets de propietat intel·lectual, com una obra d’art digital. No obstant això, tot i que la propietat d’un NFT permet al seu titular transferir la titularitat a tercers, no implica que es transfereixin els drets d’autor sobre l’obra original, ja que la propietat d’un NFT no confereix al seu propietari la propietat intel·lectual de l’actiu representat en el NFT, tret que aquests siguin cedits expressament.

En aquest sentit, aquesta tecnologia ofereix clars avantatges per a la comercialització d’obres d’art creades en format NFT, que es materialitza a través de Smartcontracts, facilitant la gestió d’actius i el control sobre les remuneracions de regalies, al permetre als artistes cobrar automàticament les regalies corresponents en el moment de la transacció sense necessitat de realitzar cap acció. Això, però, també presenta certs riscos en matèria de propietat intel·lectual ja que també dona cabuda a la comissió d’infraccions de drets d’autor si s’emet un NFT d’una obra sense el permís de l’autor, si es violen els termes de la llicència atorgada per NFT, o si s’incompleixen els termes i condicions relacionats amb un NFT.

Si té alguna consulta en relació amb la propietat intel·lectual d’una obra d’art digital o els drets transferits en un NFT, no dubti en contactar-nos per correu electrònic ponti@ponti.pro o trucant al telèfon 934874936.

Membres de