PONTI IP

NOTÍCIES

13 de febrer de 2019

Noves Directrius d’Examen de l’OEPM

L’OEPM acaba de publicar les Directrius d’Examen de totes les modalitats d’invencions (patents, models d’utilitat, topografies de semiconductors) i dissenys. La publicació d’aquest document segueix el mandat legal que incorpora la nova Llei de patents i recull l’evolució normativa que va propiciar aquesta norma, així com les novetats interpretatives del sector que s’han produït en l’àmbit judicial.

Aquest document, tot i que no té caràcter normatiu amb transcendència a tercers, sí que constitueix una eina clau, tant per al ciutadà com per als professionals, a l’hora d’entendre els criteris de treball de l’OEPM en l’examen de les modalitats de protecció afectades. Un instrument que ha d’aportar certesa i consistència a tots els operadors del Sistema de Propietat Industrial a Espanya.

Membres de