PONTI IP

NOTÍCIES

6 de març de 2024

Noves reduccions a l’EPO per a microempreses

L’1 d’abril de 2024 entrarà en vigor la revisió de les taxes oficials a l’EPO, amb importants novetats per a les microempreses. Aquestes petites organitzacions podran obtenir una reducció del 30% en múltiples taxes oficials en el procediment de registre de patents europees. Així ha estat anunciat en la publicació de l’Official Journal de l’EPO, la qual detalla les taxes a les que aplica aquest descompte són: 

  • La taxa de presentació. 
  • La taxa de cerca (suplementària o no). 
  • La taxa d’examen. 
  • La taxa de cerca internacional si va ser l’EPO l’autoritat de cerca internacional. 
  • La taxa de designació. 
  • La taxa de concessió. 
  • Les taxes de manteniment o anualitats. 

 Què es considera microempresa? 

Aquelles petites empreses que vulguin accedir a aquest descompte han de complir una sèrie de requisits. En primer lloc, tenir la consideració de microempresa, això és tenir menys de 10 empleats i un volum de negocis anual no superior als 2 milions d’euros. A més, la reducció només serà aplicable si el sol·licitant (o sol·licitants si es tracta d’una cotitularitat) no acumula 5 o més sol·licituds d’EP i/o entrades en fase regional europea prèvies en els 5 anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud EP o entrada en fase regional amb la qual es vol accedir a la reducció. 

Per la seva banda, aquelles sol·licituds actives i amb data de presentació o entrada en fase regional anterior a l’1 d’abril de 2024, també podran ser objecte de l’esquema de reducció de taxes si es compleixen els requisits que hem comentat en el paràgraf anterior.

Els sol·licitants que tindran dret a l’esquema de reducció de taxes relacionada amb microempreses també són persones físiques (independentment de la seva residència o nacionalitat), organitzacions sense ànim de lucre, universitats i organitzacions públiques de recerca.

Si voleu saber-ne més i aclarir dubtes sobre si les sol·licituds EP actives a data anterior a l’abril podrien ser objecte per a aplicar la reducció, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Tingueu en ment que aquest 30% de descompte pot arribar a suposar fins a 2.450 euros d’estalvi 

Recordeu també, que, malgrat no poder acollir-vos a la consideració de microempresa, hi ha altres ajuts que poden aplicar-vos. D’una banda, l’EPO manté el dret a la reducció de taxes relacionada amb idiomes i, d’altra, segueix disponible la subvenció de l’EUIPO per a autònoms i pimes, els SME Fund, que podem tramitar en nom vostre si ens contacteu

Membres de