PONTI IP

NOTÍCIES

14 d'abril de 2020

Originalitat vs. Funció Tècnica

Recentment coneixíem les conclusions de l’Advocat General de la Unió Europa respecte a la qüestió prejudicial plantejada pel Tribunal belga en relació amb el litigi entre les companyies Brompton Bicycle Ltd i Chedech/Get2GeT, dues empreses de bicicletes plegables molt conegudes al sector.

patente-sobre-mecanismo-plegado-bicicleta

Fent recapitulació per a una posada en situació, la societat anglesa Brompton Bicycle Ltd va ser constituïda el 1975 per tal de comercialitzar un model de bicicleta plegable que es va anar transformant fins que a l’any 1987 es va comercialitzar amb la forma actualment coneguda, que permet  tres posicions: desplegada, “stand by” i plegada.

Aquesta empresa va ser titular d’una patent sobre el mecanisme de plegat de la bicicleta (patent europea EP0026800 sol·licitada el 3 de octubre de 1979 i posteriorment validada a Alemanya, França, Itàlia i els Països Baixos, que després dels 20 anys de protecció corresponent, va passar a ser de domini públic.

Va ser llavors quan l’empresa coreana Get2Get va començar a produir i comercialitzar una bicicleta plegable (Chedech) amb una aparença semblant a la de BROMPTON i permetent les mateixes tres posicions:

bicicleta GET2GET
bicicleta GET2GET
bicicleta BROMPTON
bicicleta BROMPTON

Aquesta circumstància va fer que Brompton Ltd. considerés els deus drets d’autor vulnerats i interposés una demanda contra GET2GET, al·legant l’empresa coreana en la seva defensa que l’aparença de la seva bicicleta venia imposada per la solució tècnica desitjada.

Per contra, Brompton considera que la configuració de la bicicleta en la seva totalitat o en part és original, quedant doncs protegida per drets d’autor (fins a 70 anys després de la mort del seu autor) i que per tant,  GET2GET està duent a terme una reproducció no autoritzada ja que el seu creador Andrew Ritchie continua viu i a més, la seva bicicleta ha assolit una gran reputació, havent guanyat premis de disseny i sent, fins i tot, exposada en diversos museus.

A les seves conclusions sobre el cas, l’Advocat General (AG) el Sr. M. Campos Sánchez-Bordona considera que la protecció per drets d’autor no cobreix les obres amb una forma necessària per assolir un resultat tècnic.

En aquest sentit, arriba a tres conclusions clares: 1) les obres d’art amb una forma determinada exclusivament per la seva funció tècnica no podran quedar protegides per drets d’autor; 2) per determinar si l’aparença d’una creació va dictaminada exclusivament per la seva funcionalitat és precís valorar quins factors objectius resulten pertinents a cada cas; i 3) quan aquesta valoració conclogui que la forma del producte ha estat determinada exclusivament per la seva funció tècnica, resultarà irrellevant que sigui possible assolir aquest resultat mitjançant altres alternatives.

Per tant, estem davant el criteri general de que no serà possible protegir amb drets d’autor els objectes i dissenys amb una forma que estigui condicionada por la seva funció. És a  dir, determina que si la configuració d’un objecte o disseny es determina exclusivament per raons tècniques que estan al marge de la creativitat/originalitat o prevalen els elements funcionals sobre els artístics, de manera que aquests últims esdevenen irrellevants, no gaudiran de la protecció del dret d’autor.

En els propers mesos comprovarem si el TJUE ratifica el criteri de l’Advocat General o pel contrari, es pronuncia de manera diferent.

Basant-nos en jurisprudència prèvia del TJUE seria tota una sorpresa que el Tribunal de Justícia no mantingués el criteri de l’Advocat General i, si això fos així,  s’obririen noves qüestions sobre la millor manera de protecció possible en casos similars: disseny industrial?  Marca tridimensional?

 

Article de Susana Correa.

Membres de