Portada Notícies Patent box, què és exactament? 

Patent box, què és exactament? 

26 de setembre de 2023

En 2008 es va regular un incentiu fiscal denominat “patent box”, l’objectiu del qual era afavorir i impulsar la innovació empresarial i reduir la dependència tecnològica que les empreses nacionals tenien del mercat exterior. Una palanca tributària que ha sofert diverses modificacions des del seu naixement, però que realment ofereix un règim fiscal molt atractiu per a aquelles empreses amb base tecnològica que aposten per la innovació i per protegir-la mitjançant les vies que ofereix la propietat industrial. 

Un dels majors avantatges que ofereix aquesta ajuda en l’àmbit fiscal és la possibilitat de reduir la base imposable de l’impost de societats de fins a un 60% per les rendes derivades de la cessió del dret d’ús o explotació d’actius intangibles determinats

Quins actius intangibles es poden beneficiar del patent box? 

Com ja hem comentat, el patent box s’aplica a determinats intangibles de propietat industrial, però no a tots. Pot aplicar-se a patents, models d’utilitat, dibuixos i models legalment protegits i software avançat registrat. Altres intangibles de caràcter més general com equips industrials, drets d’autor o programes informàtics no podrien aplicar a aquest règim especial. 

Quins són els avantatges del patent box? 

En el cas de poder aplicar la reducció màxima que permet aquesta palanca tributària del 60%, les rendes obtingudes per la cessió dels actius intangibles adequats tindrien la possibilitat de tributar a un tipus efectiu de l’Impost de Societats del 10%, enfront del tipus general que ronda el 23-25%. És important destacar també que aquesta reducció es pot imputar independentment de la data de creació de l’intangible i el seu termini d’aplicació és indefinit i possible amb bases imposables negatives. A més, també és compatible sense restriccions amb altres deduccions fiscals per R+D+I. 

Quins requisits han de tenir les empreses per a beneficiar-se del patent box? 

Per a poder aplicar a aquest incentiu, s’han de complir una sèrie de requisits que enumerem a continuació: 

  • L’entitat que cedeix la patent o un altre dels actius intangibles ha d’haver creat aquest actiu com a mínim en un 25% del seu cost. 
  • El cessionari ha d’haver utilitzat els drets d’ús o explotació en el desenvolupament d’una activitat econòmica i els resultats d’aquesta utilització no han de materialitzar-se en el lliurament de béns o prestacions de serveis que donin lloc a despeses que l’entitat que cedeix pugui deduir fiscalment. 
  • L’entitat que cedeix no podrà residir en un territori o país considerat com a paradís fiscal, excepte si es troba en un estat membre de la UE. 
  • Les prestacions accessòries de servei hauran d’estar indicades a part en el contracte. 

Perquè us sigui més fàcil tenir tota aquesta informació d’una manera més esquemàtica, us deixem una infografia amb tot el que necessiteu saber sobre el patent box de forma resumida. 

Si teniu alguna consulta, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través de ponti@ponti.pro o bé telefonant al 934 87 49 36. 

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS