Portada Notícies Patent unitària i validació a España: avantatges 

Patent unitària i validació a España: avantatges 

17 d'agost de 2023

La patent unitària va posar en funcionament al Tribunal Unificat (TU) el mateix dia 1 de juny de 2023, que va entrar en vigor.  

Els competidors actius en litigis han iniciat les primeres accions de revocació i infracció de patents amb efecte unitari en el Tribunal Unificat (TU). 

Les primeres accions de nul·litat davant del Tribunal Unificat afecten a tots als sectors tecnològics

Revocació: patent EP3666797 “PROTEÏNES D’UNIÓ D’ANTÍGEN A PROPROTEÏNA CONVERTASA SUBTILISINA KEXINA TIPUS 9 (PCSK9)”; patent EP3056563: “MÈTODE DE PRODUCCIÓ DE CÈL·LULES EPITELIALS DEL PIGMENT RETINIÀ”; patent EP3056564: “MÈTODE PER A LA PURIFICACIÓ DE LES CÈL·LULES DE L’EPITELL DEL PIGMENT DE LA RETINA”. 

Infracció: patent EP3375337: “DISPOSITIU DE BANYERA DE SANEJAMENT”; patent EP3795501: “UN DISPOSITIU DE MANEIG DE CÀRREGUES PER RECUPERAR UNITATS D’UN SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE”; patent EP2628464: “VÀLVULA PROTÈSICA”; patent EP4108782: “COMPOSICIONS I MÈTODES PER A LA DETECCIÓ D’ANALIT”; patent EP1612910: “CIRCUIT DE MONITOREU DE CONTROL DE FONT D’ALIMENTACIÓ I FONT D’ALIMENTACIÓ A BORD”; patent EP2628233: “TRANSMISOR DE POTÈNCIA I RECEPTOR DE POTÈNCIA PER A UN SISTEMA DE POTÈNCIA INDUCTIVA SENSE FILS”. 

Espanya forma part del Conveni de Patent Europeu (CPE) i de la Unió Europea (UE), però no participa en la patent amb efecte unitari (PU) i, així i tot, aquesta posició pot suposar un avantatge. La patent és vital en el negoci i la seva nul·litat posa en perill aquest negoci. 

La validació a Espanya pot protegir al titular de les possibles accions de nul·litat que transcorrin en el Tribunal Unificat (TU) de Patents. Aquestes accions no afecten a la validació a Espanya, mentre que sí que ho fan en tots els països UE participants que han ratificat el sistema unitari, amb la ruta de validació unitària. 

De fet, les estadístiques més recents de l’EPO assenyalen clarament que un gran percentatge de titulars de PE recentment concedides estan utilitzant la ruta de validació tradicional. Això pot ser degut al fet que el seu territori d’interès està en 3, 4 o 5 estats contractants, no obtenint cap benefici financer clar de l’efecte unitari, o bé per la raó que volen evitar la competència del Tribunal Unitari de Patents, durant el període de transició. 

Analitzant les validacions a Espanya del primer semestre del 2023, s’han validat més de 7.000 patents europees en tots els sectors tecnològics: Química (2.593), Enginyeria Elèctrica (1.515), Enginyeria Mecànica (2.448), Instruments: Tecnologia mèdica, Control, Òptica, Mesurament (1.537), i altres com Enginyeria Civil, Béns de consum, Mobles, Jocs (824) amb els avantatges esmentats.  

Per tant, disposar de protecció a Espanya, validant a Espanya, pot ser clau pel negoci i encara més amb l’entrada en vigor de la patent unitària, bé sigui perquè se segueix la ruta de validació tradicional o bé perquè tot i escollint la ruta de validació unitària la protecció a Espanya no està afectada per la competència del TU. 

A continuació, una mostra de les 30 companyies amb major nombre de validacions a Espanya (>7.000 Validacions durant el 1r semestre del 2023).

Companyies amb el major número de valicacions a Espanya

Article fet per Sònia Girona.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS