Portada Notícies PCT Yearly Review 2018 de l’OMPI

PCT Yearly Review 2018 de l’OMPI

13 de setembre de 2018

L’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) ha publicat les estadístiques de l’any 2017 sobre l’ús del sistema internacional de protecció de patents.

El sistema de patents PCT (Patent Cooperation Treaty), integrat actualment per 152 membres i  gestionat per l’OMPI, és el sistema de referència per protegir les invencions a nivell internacional. La OMPI centralitza la fase inicial, simplificant els tràmits de sol·licitud de patents als titulars que volen internacionalitzar les seves invencions. Aquests únicament han d’interactuar amb les oficines de patents nacionals estrangeres a la fase final d’examen i concessió.

Segons l’informe de l’any 2018,  al 2017 es van presentar 243.500 sol·licituds de patent PCT, el que representa un increment del 4,5% respecte a l’any 2016.

Per contra, Espanya (-7,2%), Holanda (-5,2%) i Itàlia (-4,5%) van registrar les davallades més fortes pel que fa al número de sol·licituds.

L’oficina americana de patents i marques va ser l’oficina que va rebre més sol·licituds PCT, un total de 56.158  (l’oficina nacional receptora remet la sol·licitud a l’OMPI), situant-se per davant de La Xina, Japó i Alemanya.

Les estadístiques reflecteixen un creixent pes d’Àsia en l’ús del sistema PCT, ja que des d’aquest continent es van originar el 49,1% de les sol·licituds PCT a l’any 2017, en contrast amb el 24,9% d’Europa i el 24,2% de Nord-Amèrica.

Dues empreses xineses de telecomunicacions, Huawei amb 4.024 sol·licituds i ZTE amb 2.965,  figuren en el primer i segon lloc al rànking de sol·licitants. A Espanya es van sol·licitar 1.399 patents PCT.

Pel que fa a la tipologia dels sol·licitants, l’any 2017 el 84,8% van ser empreses, seguides d’inventors individuals (8%), universitats (5,4% mentre a Espanya aquest sector representa el 15,1% de les sol·licituds) i centres públic de recerca (1,9% global,  respecte del 5,4 % que representa aquest sector a Espanya).

Aquesta data reflecteix el menor lideratge del sector empresarial a Espanya en comparació amb altres països en la generació de patents.

En relació amb les tecnologies objecte de sol·licitud durant l’any 2017, les tecnologies informàtiques ocupen el primer lloc seguides de les comunicacions digitals i els dispositius electrònics.

Pel que fa al pes de les dones en les patents PCT,  el nombre de dones citades com a inventores a les sol·licituds de patents ha augmentat d’un 22,1% al 2003 a un 31,2 % al 2017. Malgrat aquest increment, la presència de dones inventores a les sol·licituds encara és baix ja que representen un 16,4% del total d’inventors.

El camp tecnològic amb més presència femenina a l’any 2017 ha estat el de ciències de la vida.

Pel que fa a Espanya, aquest figura entre els països amb més igualtat de gènere pel que fa a la presència de dones a les invencions (35,4%).

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS