Portada Notícies Les PIMES amb Propietat Intel·lectual creixen més

Les PIMES amb Propietat Intel·lectual creixen més

2 de juliol de 2019

Les pimes amb drets de propietat intel·lectual tenen un 21% més de possibilitats de créixer, i un 10% més d’opcions d’alt creixement, en comparació amb les que no els tenen.
Aquestes són les conclusions del recent estudi “Empreses d’alt creixement i drets de propietat intel·lectual, publicat per l’Oficina Europea de Patents i l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, en el qual s’avalua si les pimes que fan un ús més freqüent dels DPI tenen més probabilitats de convertir-se en empreses d’alt creixement.

Les conclusions principals de l’informe estableixen que:

  • És més probable que creixin les pimes amb activitats prèvies en matèria DPI que les altres pimes. Les pimes que han registrat almenys un DPI presenten un 21% més de probabilitats d’observar un període de creixement posterior i un 10% més de probabilitats de convertir-se en una empresa d’alt creixement. La probabilitat d’experimentar un període d’alt creixement és un 9% més elevada per a les pimes que han registrat almenys una patent, i un 13% més elevada per a les que han registrat almenys una marca. – La probabilitat d’esdevenir una empresa d’alt creixement és un 17% més elevada per a les pimes que han registrat un DPI europeu.
  • En la indústria de la tecnologia punta, la probabilitat d’experimentar un alt creixement és un 110% superior per a les pimes que han registrat una o més patents europees.
  • En les indústries de béns de consum no duradors, les pimes tenen un 62% més de probabilitats d’experimentar un alt creixement si han registrat una marca europea. En canvi, el registre d’una marca nacional és millor indicador (+49%) de la probabilitat d’experimentar un alt creixement en el cas de les indústries de béns de consum duradors.
  • Les pimes que utilitzen conjunts de marques, patents, dibuixos i models en lloc d’una única categoria de DPI presenten encara més probabilitats d’aconseguir un alt creixement. Els conjunts de PI que inclouen marques superen, sistemàticament, a altres conjunts de categories de DPI i a categories individuals de DPI, la qual cosa suggereix que les marques són l’element bàsic dels conjunts de PI efectius.

Segons l’estudi efectuat, les patents, les marques, els dibuixos i models industrials, poden resultar fonamentals perquè les pimes innovadores s’apropiïn del valor de les seves idees i garanteixin un retorn de les seves inversions en actius intangibles. Les petites empreses poden aprofitar-se dels DPI per garantir marges més elevats, autoritzar tecnologia, establir acords de col·laboració i atraure inversors. Així mateix, també poden recolzar-se en la protecció dels DPI en els mercats estrangers per ampliar les seves activitats i competir, en aquests mercats, amb grans empreses establertes.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS