Portada Notícies Propietat industrial i rendiment econòmic a la UE

Propietat industrial i rendiment econòmic a la UE

30 de setembre de 2019

La EUIPO (Oficina de la Propietat Intel·lectual de la UE) i l’EPO (Oficina Europea de Patents) han publicat la tercera edició del seu informe bianual sobre l’impacte que l’ús intensiu dels actius de propietat industrial: marques, patents, dissenys i drets d’autor, entre d’altres, tenen en general sobre les indústries de la UE.

La metodologia de l’estudi parteix d’una premissa metodològica bàsica: les indústries intensives en PI són totes aquelles que ostenten la titularitat de registres (de qualsevol modalitat) superior a la mitjana d’altres empreses del seu sector industrial.

L’informe del bienni 2014-2016 és el tercer en la sèrie que s’inicia amb el del 2008-2010 i continua en el del 2011-2013. Aquesta dada no deixa de tenir la seva rellevància, perquè la complexitat que comporta el procés de recopilació i anàlisi estadística d’aquest tipus d’estudis fa que, en certa manera, les seves conclusions no siguin alienes a les últimes raneres de la crisi financera del 2008.

En aquest sentit i malgrat l’anterior, s’observa un comportament robust de tots els indicadors analitzats i que confirmen la inèrcia general de les indústries especialment actives en PI; que aquestes organitzacions són les que més contribueixen al creixement de la zona UE i obtenen un major rendiment des de totes les dimensions observades (contribució al PIB, nivell d’ocupabilitat, retribucions salarials, contribució a les exportacions, etc.)

El 29,2 % de l’ocupació creada i el 45 % del PIB de tota la UE provenen d’aquesta tipologia d’indústries. Però és que -com apuntava abans- aquestes xifres mostren un creixement respecte als períodes d’observació anteriors, encara malgrat certs canvis introduïts a la base de càlcul per EUROSTAT i que acaben impactant en la consistència de la sèrie històrica de dades.

Font: IPR Els sectors intensius en drets de propietat intel.lectual i el rendiment económic a la Unió Europea (2019). EUIPO/EPO. 2019

Dins d’aquestes magnituds, ressalta el pes específic que adquireixen les indústries vinculades a la mitigació dels efectes del canvi climàtic (CCMTs) i les tecnologies de l’anomenada 4ª Revolució Industrial (4IR), la que ens arriba de la mà del “Internet de les coses “. Només cal dir que en aquests sectors la prima de salari rebuda pels seus empleats dobla la de la mitjana en el cas de la CCMTs, i és fins i tot superior, a 4IR.

En definitiva, la propietat industrial està consolidant-se com l’epicentre del creixement econòmic de la UE i això ens mostra el camí que només a través de la R + D i la diferenciació com a valor afegit serà capaç l’economia europea d’afrontar els efectes més perjudicials de la globalització. I mentrestant, a Espanya, seguim amb pressupostos prorrogats des de fa 2 anys i sense cap aposta política rellevant per situar-nos al vagó de capçalera d’aquest tren que ja està passant per la nostra estació.

Article de Joan Salvà.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS