PONTI IP

NOTÍCIES

3 de gener de 2019

Protecció de la marca als mercats d’exportació: prevenció del registre fraudulent per part dels distribuïdors

La marca és un dels actius empresarials més importants doncs aglutina el prestigi o goodwill associat a la qualitat dels nostres productes i serveis i, en definitiva, permet obrir nous mercats d’exportació amb la repercussió d’un marge addicional en la seva comercialització.

Malauradament però, també són habituals pràctiques de mala fe per part de distribuïdors o agents locals en altres territoris que, davant l’incipient èxit comercial de productes i serveis en els seus països d’origen o en la distribució on-line, s’afanyen a identificar buits en la protecció d’aquestes marques, avançant-se amb registres fraudulents als legítims titulars. Aquesta situació perjudica de manera greu l’estratègia comercial d’empreses innovadores, dilatant o evitant la introducció de productes i serveis a mercats clau i infligint en ocasions pèrdues irreparables en els comptes de resultats.

És per això que cal ser previsors i determinar quins són els mercats clau i les marques més valuoses que caldria protegir a cada territori, valorant els riscos reals i potencials, no només sobre les vendes efectives, sinó sobre les inversions en promoció o presència a l’estranger del nostre negoci.

Per a més informació poden posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon +34 934 874 936 o a l’adreça ponti@ponti.pro.

Membres de