PONTI IP

NOTÍCIES

9 d'agost de 2021

La publicitat encoberta en xarxes socials

El passat 20 de juliol el Consell de Ministres va aprovar l’inici de la reforma de la normativa de Defensa dels Drets dels Consumidors i Usuaris per a adaptar-la a les noves formes de comerç electrònic i regular comportaments empresarials perjudicials per als drets de les persones consumidores, iniciant així els tràmits de transposició a l’ordenament espanyol de la Directiva (UE) 2019/216.

Fa tan sols uns mesos vèiem com entrava en vigor el primer “Codi de conducta sobre l’ús d’influencers en la publicitat”, a través del qual s’estableix un conjunt de regles que vinculen a tots els adherits a l’Associació Espanyola d’Anunciants (“AEA”) i a l’Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial (“AUTOCONTROL”), així com a altres empreses del sector (anunciants, agències, mitjans, etc.) i a influencers que voluntàriament s’adhereixin a aquest.

Doncs bé, pròximament podria fer-se un pas més en la lluita per regular la publicitat a través de xarxes socials, en particular, aquella que persegueix la publicitat encoberta, donat que el Govern ha iniciat els tràmits de transposició a l’ordenament espanyol de la Directiva UE 2019/216.

El text proposat per a reformar l’actual Llei General de Defensa dels Drets dels Consumidors i Usuaris (“TRLGDCU”) recull per primera vegada la prohibició de la publicitat encoberta en xarxes socials, així com la publicació de ressenyes i valoracions falses o remunerades pel fabricant.

En aquest nou escenari, serà l’empresari qui haurà de garantir que les ressenyes que apareguin procedeixen de consumidors o usuaris que realment hagin adquirit el bé o utilitzat el servei comentat, sent qualificat de pràctica deslleial l’incloure ressenyes procedents de consumidors sense comprovar prèviament que hagin adquirit realment el bé, o la inclusió de ressenyes falses.

Les sancions màximes que es preveu aplicar a aquestes pràctiques deslleials podran ser de fins al milió d’euros o vuit vegades el benefici il·lícit obtingut, en el cas d’infraccions comeses únicament a Espanya, i fins al 4% del volum de facturació, si la infracció afecta a diversos Estats membres.

Per a la quantificació de les multes, s’observarà el grau de culpabilitat del responsable, la seva capacitat econòmica, el caràcter continuat de la infracció, el nombre de consumidors afectats o el nivell dels danys i perjudicis que hagin provocat.

El que s’intueix difícil de regular són els mitjans probatoris exigibles per a demostrar que l’empresa ha complert amb l’obligació de comprovar que l’influencer o titular de la valoració ha adquirit el producte objecte de la seva ressenya o comentari. Més enllà del justificant de compra que podria aportar-se per a acreditar l’adquisició del producte, no seria admissible que l’autor de la valoració provés un producte que li hagin prestat o regalat?

D’altra banda, s’obre el debat, de nou, sobre qui haurà d’assumir la responsabilitat d’aquestes pràctiques deslleials: l’empresa que publiqui la ressenya falsa o que contracti una campanya de publicitat encoberta a influencers?, els influencers que practiquin la publicitat encoberta o emetin valoracions en els seus perfils de les xarxes socials sobre productes que no hagin adquirit? O la plataforma de la xarxa social -prestadora de serveis de la informació- que alberga aquest contingut il·lícit?

Per a respondre a aquests interrogants, i a molts altres, caldrà esperar a tenir el text legal complet que ara tot just inicia la seva tramitació.

 

Article de Marta Vilá.

Membres de