PONTI IP

NOTÍCIES

5 de febrer de 2021

Què és GIView?

GIView és una nova base de dades que versa sobre les Indicacions Geogràfiques (IG) protegides a nivell de la Unió Europea.

A GIView podem trobar dades sobre el tipus d’IG (DOP, IGP, IG), la data de prioritat, la situació jurídica i la base de la protecció, en relació amb totes les IG que comprenen els vins, les begudes espirituoses i vins aromatitzats, i els productes agrícoles i alimentaris. Com a particularitat, la base de dades es troba oberta a les autoritats nacionals i a les agrupacions de productors, els quals poden carregar informació ampliada, ja sigui sobre les dades de contacte de les agrupacions de productors, els seus organismes de control, mapes, fotografies, descripcions del producte o zona geogràfica. Amb això es pretén tant maximitzar la informació sobre les IG, com ajudar directament a les autoritats antifrau, que tindran fàcil accés a les descripcions i fotografies del producte genuí i podran contactar directament amb els organismes pertinents i amb l’agrupació de productors que correspongui.

A l’hora de sol·licitar una marca i per tal d’evitar que puguin sorgir conflictes amb les IG existents, GIView constitueix una eina útil per identificar IGS anteriors, comprovar la seva situació, el nom registrat i, si s’escau, optar per incloure una declaració conforme la marca només s’utilitzarà en relació amb els productes que compleixin els requisits de la IG. En aquest sentit, les IG poden ser invocades com a drets anteriors en els procediments d’oposició, a més de poder constituir motiu d’una objecció d’ofici per part de l’Oficina competent.

GIView s’actualitza contínuament amb dades oficials registrades de la Comissió Europea (Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural) i és desenvolupada i mantinguda per la EUIPO.

En resum, tant per la seva interfície intuïtiva com per la seva completa informació detallada, GIView neix per constituir un important actiu no només per a productors i professionals de la propietat intel·lectual, sinó també per als consumidors, a més de contribuir a sensibilitzar sobre la increïble gamma i varietat d’indicacions geogràfiques que constitueixen una part substancial del nostre patrimoni econòmic i cultural.

 

Article de Cristina Margalef.

Membres de