Portada Notícies Les simulacions implementades per ordinador es poden patentar a Europa

Les simulacions implementades per ordinador es poden patentar a Europa

26 d'octubre de 2021

L’Alta Cambra de Recursos (“EBoA”, per les seves sigles en anglès) de l’Oficina Europea de Patents (OEP) va emetre recentment la decisió G1/19 relacionada amb les simulacions implementades per ordinador, en la que es considera que la jurisprudència establerta sobre les invencions implementades per ordinador (l’anomenat enfocament COMVIK) també aplica a les simulacions implementades per ordinador.

La decisió es basa en una apel·lació contra la denegació de la sol·licitud de patent europea núm. 03793825.5, que es refereix a una simulació implementada per ordinador del moviment d’una multitud de vianants a través d’un entorn, com un edifici, amb la fi d’avaluar si el disseny de l’edifici compleix els requisits necessaris.

La sol·licitud va ser denegada per la divisió d’examen al·legant que la invenció no tenia activitat inventiva perquè l’única característica tècnica era el sistema informàtic que realitzava les simulacions no tècniques.

La decisió va ser apel·lada pel sol·licitant i la Cambra Tècnica d’Apel·lació, que va considerar que el mètode de simulació reivindicat no podia contribuir al caràcter tècnic de la invenció; va remetre el cas a la EBoA, en particular qüestions sobre la patentabilitat de les simulacions implementades per ordinador, pel que fa a si la simulació implementada per ordinador reivindicada com a tal podria resoldre un problema tècnic i produir un efecte tècnic, en particular quan la simulació és part d’un procés de disseny; i va preguntar quins haurien de ser els criteris per a avaluar si la simulació resol un problema tècnic.

La EBoA en la seva decisió va confirmar que l’enfocament establert adoptat en el cas COMVIK (T641/00) per avaluar l’activitat inventiva en invencions implementades per ordinador també era aplicable a les simulacions per ordinador. L’enfocament COMVIK estableix que una invenció ha de tenir un caràcter tècnic o produir un efecte tècnic per a ser qualificada com a tècnica, particularment les característiques que distingeixen a la invenció de l’estat de la tècnica han de contribuir al caràcter tècnic perquè siguin considerades a l’avaluació de l’activitat inventiva. L’enfocament COMVIK permet la inclusió de característiques no tècniques en avaluar l’activitat inventiva, però només quan aquestes característiques no tècniques contribueixen al caràcter tècnic de la invenció.

Específicament, la EBoA va declarar que les simulacions per ordinador poden ser patentables com a part d’un sistema o procés, o com a part d’un procés de disseny per a verificar un disseny, i que, en avaluar l’activitat inventiva, les simulacions per ordinador poden contribuir al caràcter tècnic d’una invenció, i s’han d’avaluar de la mateixa manera que qualsevol altra invenció implementada per ordinador.

El caràcter tècnic d’una simulació implementada per ordinador pot aconseguir-se per diferents mitjans, com per exemple mitjançant un vincle directe amb la realitat física del resultat produït per la simulació; per altres efectes tècnics dins del sistema informàtic, o per la contribució de la simulació a la solució d’un problema tècnic (per exemple, proporcionant informació tècnica a un usuari, que s’utilitzarà per controlar una màquina), fins i tot si el sistema simulat no és un sistema tècnic.

Evidentment, com en qualsevol altra invenció implementada per ordinador, i segons l’enfocament COMVIK, una vegada identificades les característiques que contribueixen al caràcter tècnic de la invenció, se’ls han d’aplicar també els restants requisits de patentabilitat, és a dir, la novetat i l’activitat inventiva.

Aquesta decisió probablement resultarà en un augment en el nombre de sol·licituds de patent presentades relacionades amb simulacions implementades per ordinador, incloses simulacions de sistemes no tècnics.

Article de Joaquim Ferrer.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS