PONTI IP

NOTÍCIES

24 de març de 2020

Són comparables les peres i les pomes?

La dita “comparar peres amb pomes” s’usa per referir-se a dues coses que es distingeixen amb facilitat i que no són comparables. En anglès s’usa l’expressió “comparing apples and oranges”.

Doncs bé, comparar peres amb pomes és precisament el que ha hagut de fer el Tribunal General de la Unió Europea (assumpte T-2019/45) en una llarga batalla entre el gegant americà APPLE INC (APPLE) i l’empresa xinesa PEAR TECNOLOGIES LTD (PEAR) que va sol·licitar com a marca de la Unió Europea per protegir, entre altres productes, ordinadors, mòbils, i tablets, el següent signe:

peach

Com era d’esperar, APPLE va presentar oposició al registre en base a la seva reputada marca

apple

Si bé l’Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual (EUIPO) va denegar la marca apreciant l’existència de certa similitud visual i conceptual entre els signes de manera que els consumidors establirien un vincle entre la nova sol·licitud de marca i la marca de APPLE, el que implicaria un risc d’aprofitament del seu renom, el Tribunal General va estimar l’apel·lació presentada per PEAR i revocant la decisió de la EUIPO, va concedir la marca.

DECISIÓ DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UE

El Tribunal General va revocar la Decisió de la Sala de Recursos de la EUIPO al considerar, al contrari que l’Oficina, que les marques no són similars ni visual ni conceptualment. El tribunal considera que visualment són fruites diferents: una pera representada per quadrats de diferents mides sense vores i una poma massissa amb una mossegada. Conceptualment, el Tribunal General assenyala que les dues marques representen fruites diferents, que el fet que siguin fruites amb una similitud biològica no és rellevant ja que implica un coneixement abstracte i previ dels consumidors i que no és rellevant que pertanyin a una categoria més àmplia (fruita).

El Tribunal assenyala que és cert que en diversos països de la Unió Europea les pomes i les peres es fan servir en dites o proverbis per il·lustrar que dues coses són diferents i no comparables però que això no indicaria que existeix similitud sinó, al contrari, que no són similars conceptualment.

Apple va recórrer en cassació al Tribunal de la Unió Europea que mitjançant la seva resolució de 31 d’octubre de 2019 (C 295/19 P) no admet el recurs i confirma la resolució de Tribunal General.

La desestimació del recurs de cassació interposat per APPLE implica la concessió de la marca a favor de PEAR per distingir productes directament competidors de APPLE i fa bona la dita de les peres i les pomes són coses diferents i no comparables.

El Tribunal recorda que per molt anomenada que sigui la teva marca, el requisit de similitud entre les marques confrontades és una condició necessària prèvia independent de la notorietat de la marca.

Article de Ricardo Guerras.

Membres de