PONTI IP

NOTÍCIES

7 de març de 2022

Subvencions per a patents i models d’utilitat 2022

Al BOE del dia 05 de març de 2022 s’ha publicat l’extracte de la Resolució de la Direcció de l’OEPM per la qual es convoquen les subvencions per a patents i models d’utilitat a Espanya i a l’exterior.

Termini de presentació: del dia 07 de març al 05 d’abril de 2022

1. Programa per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior:

Activitats objecte de subvenció:

Aquelles amb una despesa realitzada entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

Activitats subvencionables:

Els ajuts es concentren en subvencionar les activitats que pressuposen unes despeses per pagament de taxa en els respectius països.

En aquesta convocatòria no es subvencionen les despeses de la traducció a l’idioma del país on es realitzi l’extensió de la patent o del model d’utilitat.

Beneficiaris:

Persones físiques, pimes, gran empresa o institució privada sense ànim de lucre i sense dependència o vinculació amb el sector públic que tinguin domicili a Espanya.

2. Programa per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat a Espanya:

Activitats objecte de subvenció:

Sol·licituds de patent o de models d’utilitat, exàmens substantius i Informes sobre l’Estat de la Tècnica de sol·licituds de patents que hagin estat publicats en el BOPI durant els anys 2019, 2020 i 2021, també els Informes sobre l’Estat de la Tècnica de models d’utilitat quan aquest hagi estat traslladat al sol·licitant en aquest mateix període, sempre que no hagin rebut subvenció a les convocatòries anteriors d’aquests ajuts.

Activitats subvencionables:

Sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols que comportin el pagament d’una taxa.

Beneficiaris:

Persones físiques o pimes amb domicili a Espanya.

Per a més informació sobre la presentació de sol·licituds, així com de les activitats objecte de subvenció, poden contactar-nos a través de l’adreça de correu patents@ponti.pro.

Membres de