Portada Notícies Subvencions per a patents i models d’utilitat a Espanya i a l’exterior

Subvencions per a patents i models d’utilitat a Espanya i a l’exterior

10 de setembre de 2020

Al BOE del dia 9 de setembre de 2020 s’ha publicat l’extracte de la Resolució de la Direcció de l’OEPM per la qual es convoquen les subvencions de patents i models d’utilitat.

Activitats objecte de subvenció: aquelles despeses que s’hagin realitzat des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de el 2019.

Termini de presentació: del 10 de setembre al 9 d’octubre de 2020.

A. Programa per al foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior.

Activitats subvencionables:
Els ajuts es concentren en subvencionar les activitats que pressuposen uns costos per pagament de taxa en els respectius països.

En aquesta convocatòria no es subvencionen els costos de la traducció a l’idioma del país on es realitzi l’extensió de la patent o del model d’utilitat.

Beneficiaris:
Persones físiques, pimes,
grans empreses privades o institucions privades sense ànim de lucre i sense dependència o vinculació amb el sector públic que tinguin el seu domicili a Espanya.

B.Programa per al foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols.

Activitats subvencionables:
Sol.licituds de patents i models d’utilitat espanyols que comporten el pagament d’una taxa.

Beneficiaris:
Persones físiques
o pimes amb domicili a Espanya.

Per a més informació sobre la presentació de sol·licituds, així com de les activitats objecte de subvenció, poden contactar-nos a través de l’adreça de correu electrònic ponti@ponti.pro o al telèfon +34 934 874 936.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS