Portada Notícies Subvencions per a patents i models d’utilitat 2023

Subvencions per a patents i models d’utilitat 2023

27 d'abril de 2023

En el BOE del dia 25 d’abril de 2023 es va publicar l’extracte de la Resolució (on podreu veure tots els detalls) de la Direcció de l’OEPM per la qual es convoquen les subvencions per a patents i models d’utilitat a Espanya i a l’exterior. El termini de presentació de sol·licituds és del 26 d’abril al 25 de maig de 2023. 

L’objectiu d’aquestes ajudes és estimular la protecció internacional a través de patents i models d’utilitat i contribuir a la millora competitiva d’aquelles entitats que treballen en mercats internacionals. Així mateix, també busca fomentar la protecció de les invencions nacionals de les PIME i persones físiques. Per tant, podem dividir l’ajuda en dues seccions: 

  1. Programa per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior

Subvencions a l’extensió d’una sol·licitud de patent o model d’utilitat davant les oficines nacionals de tercers països o oficines regionals. Entre altres conceptes, la convocatòria inclou tràmits de sol·licitud, informe de cerca, examen o concessió, anualitats de la EPO i validació de patent europea. 

D’altra banda, també estan les subvencions a les activitats fetes dins del procediment internacional PCT: tràmits de sol·licitud, cerca internacional o examen preliminar. Convé destacar que, a diferència d’altres convocatòries, no se subvencionaran els costos de traducció a l’idioma del país en el qual es realitzi l’extensió de la patent o del model d’utilitat. 

Les activitats objecte de subvenció són aquelles amb una despesa realitzada entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022. Els possibles beneficiaris són persones físiques, pimes, grans empreses o institucions privades sense ànim de lucre i sense dependència o vinculació amb el sector públic que tinguin el seu domicili a Espanya. 

  1. Programa per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat a Espanya

La convocatòria inclou tràmits de sol·licitud de patents o de models d’utilitat, exàmens substantius i Informes sobre l’Estat de la Tècnica de sol·licituds de patent que hagin estat publicats en el BOPI durant els anys 2020, 2021 i 2022, també els Informes sobre l’Estat de la Tècnica de models d’utilitat per als quals s’hagi donat trasllat del mateix al sol·licitant en aquest període, sempre que no hagin rebut subvenció en les convocatòries anteriors d’aquestes ajudes. Els beneficiaris poden ser persones físiques o pimes amb domicili a Espanya. 

En cas de voler conèixer totes les bases de la convocatòria, podeu trobar-les aquí. 

Per a més informació sobre la presentació de sol·licituds, així com de les activitats objecte de subvenció, podeu contactar amb nosaltres a través de l’adreça de correu patents@ponti.pro i estarem encantats d’ajudar-vos. 

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS