Portada Notícies Subvencions per a patents i models d’utilitat de la OEPM 2024 

Subvencions per a patents i models d’utilitat de la OEPM 2024 

22 d'abril de 2024

El passat 18 d’abril, es va publicar en el BOE l’extracte de la Resolució de la Direcció de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) per la qual es convoquen les subvencions per a patents i models d’utilitat a Espanya i en l’exterior, amb les bases reguladores accessibles aquí

A partir del 19 d’abril i fins al 20 de maig de 2024, podran presentar-se les sol·licituds per a beneficiar-se d’aquesta ajuda. 

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 6.173.35 euros, que queden al servei dels actors que hagin protegit les seves invencions mitjançant patents i models d’utilitat, impulsant d’aquesta manera l’ús de la propietat industrial com a eina d’accés als mercats internacionals per a petites i mitjanes empreses. 

Com en anteriors convocatòries, aquesta ajuda es divideix en dues seccions: 

1. Programa per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat en l’exterior: 

Subvencions a l’extensió d’una sol·licitud d’una patent o model d’utilitat davant les oficines nacionals de tercers països o oficines regionals. La convocatòria inclou els següents tràmits: 

 • Sol·licitud d’una patent o model d’utilitat. 
 • Validació d’una patent europea. 
 • Informe de cerca en l’Estat de la Tècnica. 
 • Examen de sol·licitud de patent. 
 • Designació de països. 
 • Excés de nombre de reivindicacions. 
 • Anualitats de l’EPO. 

En aquest programa també entren activitats fetes dins del procediment internacional PCT, com: 

 • La sol·licitud Internacional PCT quan l’OEPM hagi actuat en qualitat d’Oficina Receptora. 
 • La cerca Internacional sempre que l’OEPM actuï en qualitat d’Administració de Cerca Internacional. 
 • L’examen preliminar internacional quan l’OEPM tingui el rol d’Administració de l’examen. 

Les activitats subvencionables són aquelles la despesa de les quals s’hagi realitzat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023. Els possibles beneficiaris són persones físiques, pimes, gran empresa o institució privades sense ànim de lucre i sense dependència o vinculació amb el sector públic, que tinguin el seu domicili a Espanya

2. Programa per al foment de les sol·licituds de registre de patents i models d’utilitat a Espanya

Per a aquest programa, es podrà subvencionar: 

 • La sol·licitud d’una patent o un model d’utilitat espanyols. 
 • L’informe sobre l’Estat de la Tècnica de patents i models d’utilitat. 
 • L’examen substantiu per a les sol·licituds de patents nacionals. 

Aquestes activitats es consideraran executades quan hagin estat degudament publicades en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI) per l’OEPM durant els anys 2021, 2022 i 2023. Així mateix, els informes sobre l’Estat de la Tècnica de models d’utilitat, per als quals s’hagi notificat el seu lliurament al sol·licitant durant aquest període, seran elegibles, sempre que no hagin estat prèviament subvencionats en convocatòries anteriors d’aquestes ajudes. Els beneficiaris d’aquestes subvencions poden ser tant persones físiques com petites i mitjanes empreses (pimes) amb seu a Espanya

Estarem encantats d’assessorar-vos i acompanyar-vos en la tramitació d’aquestes ajudes, si ens contacteu a través del correu electrònic patents@ponti.pro o del telèfon 934 87 49 36

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS